Na Katolíckej univerzite to žije

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je inštitúciou, ktorá študentom ponúka rozšírené možnosti, ktoré sa priamo týkajú ich profesionálneho rastu alebo inak spestrujú ich študentský život. 

Vedenie univerzity sa v spolupráci s pedagógmi usiluje o správne smerovanie mladých ľudí, a preto niet divu, že usporadúva mnoho podujatí, ktorými sa študentov snaží osloviť. Jedným z projektov, ktorý sa teší veľkej obľube, je projekt Erasmus. Zameriava sa na vzdelávanie a odbornú prípravu študentov vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia. Okrem iných je jeho cieľom zlepšiť mobilitu medzi univerzitami po celom svete a zároveň skvalitniť ich vzdelanostnú úroveň. Vďaka tomuto programu si môžu poslucháči vysokých škôl zdokonaliť aj svoje jazykové schopnosti, ktorých znalosť je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou.

Novinkou, ktorú predstavila univerzita v tomto akademickom roku, je Kolégium KU. Je to zariadenie, ktoré sa pomocou ročného formačného programu snaží študentov pripraviť na cnostný život a podnietiť v nich túžbu stať sa skutočne vzdelaným. Úlohou účastníkov, ktorí sú zapojení do tohto „experimentu“, je hlbšie sa vzdelávať a svedomitým štúdiom prispievať k rozvoju svojej osobnosti. Cieľom tohto programu je učiť ich načúvaniu názoru iných a byť schopný ho prijímať, budovať cit pre zodpovednosť a nabádať ich pracovať v prospech všeobecného dobra spoločnosti. Možnosť zapojiť sa majú prednostne študenti KU, ale kolégium ponúka aj takzvaný otvorený program, do ktorého sa môžu zapojiť aj nečlenovia.

Kontakt so svetom

Neoddeliteľnou súčasťou života univerzity sú médiá, ktoré majú v nej svoje pôsobisko. Sú vhodnou štartovacou čiarou predovšetkým pre študentov žurnalistiky, ktorí majú možnosť svojho profesionálneho rastu a uplatňovania si teoretických poznatkov v praxi. Škola disponuje tiež mediálnymi laboratóriami, ktoré sú vybavené najmodernejšou technikou.

Starším mediálnym článkom univerzity je časopis ZUMAG, ktorý vznikol v roku 2004 a jeho vydavateľom je práve katedra žurnalistiky. Vychádza priemerne štyrikrát za rok, teda dvakrát za semester. Časopis prináša témy, blízke predovšetkým mladým ľuďom. Informuje o dôležitých udalostiach, zaujímavých ľuďoch a o samotnom dianí na KU. O jeho kvalite svedčí aj množstvo ocenení v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero, kde v roku 2006 dokonca získal prvú cenu.

Druhým, o čosi mladším médiom, je rádio Pulz, ktoré bolo vytvorené koncom akademického roka 2004/2005. V priemere sa na jeho fungovaní podieľa štyridsať študentov, zväčša z Filozofickej a Pedagogickej fakulty KU. Vo svojej programovej štruktúre ponúka relácie s rozličným zameraním a taktiež aktuálne spravodajské bloky. Snaží sa zostať nekomerčné, čo mu pridáva na atraktivite v zmysle oslovenia aj poslucháčov staršej generácie.

Čo KU čaká a neminie

Momentálne univerzita pripravuje akcie, ktoré stoja za povšimnutie. Beánia je podujatie organizované Univerzitným pastoračným centrom Jána Vojtaššáka v spolupráci s rádiom Pulz. Na 13. novembra je prichystaný zábavno-hudobný program, o ktorý sa postarajú viacerí známi interpreti. Hlavnou hviezdou večera je česká skupina Verona. Ďalším lákadlom pre študentov je Akadem, ktorý sa bude konať 16. – 18. novembra. Tento projekt je prednostne organizovaný za cieľom hľadania odpovedí na rozmanité spoločenské otázky. V neposlednom rade bude kladený dôraz na rozvíjanie individuálnych daností každého jedného účastníka. Na všetkých čakajú zaujímavé workshopy či práca v kolektívoch pod vedením špecializovaného lektora.

Na KU to teda naozaj žije!

Foto: designby.skPridaj komentár