Na KU sa hovorilo o hudobnom jazyku

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadalo ďalšiu prednášku. Tentoraz s vedúcim hudobného umenia na PF KU, Rastislavom Adamkom.

RUŽOMBEROK – V utorok 15. apríla sa konala prednáška s názvom Je hudba jazykom?  Rastislav Adamko v nej objasnil hudobnú rétoriku v službe ohlasovania evanjelia.

„Táto téma bola daná, pretože sa blížia veľkonočné sviatky a je potrebné, aby sme pochopili hudbu, ktorá je v liturgii,“ povedal páter František Kovaľ.

Podľa Adamka je hudba odrazom dokonalej harmónie a tiež má schopnosť byť symbolom. Jeho názor zdieľa aj účastník Peter: „Tajomstvo, ktoré sa skrýva v hudbe je paralelou so Svätým Písmom. Keď čítame Sväté Písmo, na prvý pohľad sa nám zdá byť nezáživné, ale keď sa človek doň zahĺbi, tak odhaľuje obrovské tajomstvá.“

Adamko sa tiež vyjadril k dnešnej modernej hudbe: „Táto hudba má trochu zúbožený jazyk oproti dávnym spevom, pretože mnohým súčasným produkciám ide iba o marketingové ťahy a nie o ľudskú myšlienku a nápad. Existuje aj populárna hudba, ktorá má zložitejší a bohatší jazyk, ale tá sa málo kupuje a predáva.“

Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.  Je kňazom rožňavskej diecézy. Muzikologické štúdiá absolvoval na Katolíckej univerzite v Ľubline v Poľsku (1996-2002). V rokoch 2002-2012 bol zodpovedným redaktorom časopisu pre duchovnú hudbu „Adoramus Te“. V oblasti hudobnej vedy sa venuje hudobnej medievalistike, renesančnej polyfónii a súčasnej liturgickej hudbe. Je spoluautorom dvoch pramenných edíciíspišských stredovekých hudobno-liturgických rukopisov, viacerých monografií, vedeckých štúdií v konferenčných zborníkoch a editorom notových publikácií.

 Pridaj komentár