Na KU sa hovorilo o univerzitných informačných systémoch

Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) v spolupráci so združením EUNIS (European University Information Systems) tento rok hostila takmer 100 účastníkov z rôznych univerzít Slovenska a Česka. Tí prišli do Ružomberka na trojdňovú konferenciu UNINFOS (Univerzitné informačné systémy).

 

Konferencia prebiehala v dňoch od 29. – 31. októbra 2013. Jej účastníci diskutovali napríklad o témach Kurz počítačovej bezpečnosti pre neprofesionálov a výsledky pilotného testovania, Efektívny prístup k bezpečnosti, Strategický prístup k e-learningu, Budovanie dištančného vzdelávania na univerzitách, Potreba sociálnych sietí v univerzitnom prostredí a rôznych iných.

Viac o prednáške Potreba sociálnych sietí v univerzitnom prostredí hovorí jeden z jej autorov, Radovan Madleňák: „Problémom, ktorý sme riešili, bolo najskôr zistiť, či je u študentov potreba komunikácie. Jedným z cieľov bolo určiť spokojnosť študentov s komunikáciou a množstvom poskytovaných informácií, ktoré sú v našom systéme.“

Sociálne siete sú rôzne a podľa Radovana Madleňáka zo Žilinskej univerzity v Žiline ich môžeme  rozdeliť na 4 základné typy: profesijné, komunitné, informačné a vzdelávacie.

Po uvedení metodiky výskumu a overovaní hypotéz hovoril o jeho závere: „Zistili sme, že respondenti sú nespokojní s komunikáciou. Jednou z možností, ako odstrániť tento problém, je vytvoriť komerčnú sociálnu sieť. Druhým variantom by bolo vytvorenie novej štruktúry sociálnej siete, ktorá by bola určená len pre študentov, učiteľov a administrátorov Žilinskej univerzity. Mala by slúžiť výhradne na vzdelávacie účely a komunikáciu.“

 

V poradí 19. ročník konferencie sa konal pod záštitou Tadeusza Zasepu, ktorý je rektorom na KU a  Jána Pavlíka, primátora mesta Ružomberok.

 

Mária BadačováPridaj komentár