Nezvládaš vysokoškolské štúdium? Tieto semináre ti pomôžu

Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku odštartovalo začiatkom októbra semináre na tému „Ako úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium“.

Študenti sa môžu pravidelné stretávať na aktivitách Poradenského centra, ktoré im môžu pomôcť zvládať vysokoškolské učivo.

Koordinátorky centra si pre nich pripravili tucet tém, ktoré sú kontinuálne rozdelené do zimného a letného semestra. „Semináre sa konajú v stredu na modrom podlaží v knižnici resp., individuálne v Poradenskom centre, ak by niekomu termín nevyhovoval,“ uviedla hlavná koordinátorka Medžová.

 Môžeš sa lepšie učiť

Študent sa musí počas školských rokov pasovať so stresom, náročnosťou učiva, únavou, neúspechmi, ale aj inými nástrahami. K odbúraniu niektorých nerestí môže dopomôcť približne 30 stranová brožúra, ktorá sa venuje všetkým dvanástim témam.

Spolu s Katkou Markovičovou sme vydali brožúru Zdolaj „výšku“, ktorá má bližšie priblížiť, o čom budú jednotlivé semináre. Nie je v nej všetko. Chceme aby študenti prišli diskutovať a aby spolupracovali,“ vysvetľuje Martina Medžová.

Každá téma v programe sa venuje určitej oblasti. Hlavné iniciátorky programu sa snažia poskytnúť študentom metódy, techniky a odporúčania, ako môžu postupovať v situáciách, ktoré sa týkajú štúdia na vysokej škole.

Využiješ ich aj v praktickom živote

Nechcú tieto postupy zaškatuľkovať. Majú slúžiť skôr ako inšpirácia. „Každého zaujíma niečo iné. Nemusí sa mu pozdávať práve plánovaná téma,“ uviedla hlavná koordinátorka.

Štúdium na vysokej škole mnohokrát ponúka aj veľa príležitostí. Poradenské centrum chce pomôcť všetkým študentom, nie len začínajúcim. Tí, ktorí už končia si môžu z týchto seminárov odniesť poznatky, ktoré im môžu byť nápomocné v pracovnom prostredí.

„Študenti vyšších ročníkov tvrdia, že už im to netreba. Ide o to, že si môžu spomenúť na seminár a môžu z toho čerpať priamo v praxi napr., takí učitelia, psychológovia,“ konštatuje Medžová.

Semináre obsahuje tri časti: teoretická, praktická a diskusia. „Ak by niekomu termín nevyhovoval je možné sa dohodnúť individuálne,“ dodala na záver hlavná koordinátorka.  

Zoznám tém.:

 1. Ako sa motivovať.
 2. Úspešné štúdium na vysokej škole vďaka informovanosti.
 3. Ako lepšie hospodáriť s časom počas vysokoškolského štúdia.
 4. Ako sa zlepšiť v koncentrácii pozornosti.
 5. Učenie môže byť jednoduchšie a zábavnejšie.
 6. Pamäťové techniky pre vysokoškolského študenta.
 7. Prokrastinácia – známa či neznáma.
 8. Zvládanie náročných situácií.
 9. Ako sa zbaviť trémy, strachu z ústneho skúšania a obáv z vystupovania na verejnosti.
 10. Ako sa pripraviť na stres na vysokej škole.
 11. Psychohygiena pre vysokoškolského študenta
 12. Vysokoškolské štúdium – najlepší čas na sebarozvoj.

Autor: Simeon Vass

Foto: ku.sk

 Pridaj komentár