Nová učebnica mediálnej výchovy pomôže žiakom aj učiteľom

Výtvarná, telesná, technická, občianska či hudobná výchova sú predmety, ktoré si zo školy určite pamätáte aj vy. Už roky ich vyučujú učitelia na základných školách. Hovorí sa, že médiá ovládajú svet. Aby neovládli aj žiakov základných škôl, do osnov nedávno pribudla  mediálna výchova. Na jej vyučovanie však stále chýbajú kvalifikovaní učitelia. Často ju začleňujú do iných predmetov, napríklad do slovenského jazyka a literatúry. V týchto dňoch pribudla aj nová učebnica mediálnej výchovy. Vytvoril ju kolektív autorov,  z ktorých väčšina pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.  Viac Zuzana Rojíková.

Príspevok bol vyrobený pre RTVSPridaj komentár