Nová univerzitná webstránka má viacero nedostatkov

Webová stránka Katolíckej univerzity v Ružomberku prešla pred začiatkom letného semestra rozsiahlou úpravou. V aktuálnej podobe funguje takmer dva mesiace. Počas tohto obdobia sa voči nej zo strany študentov objavili isté výhrady.

Použiteľnosť súčasného webu pre Zumag hodnotili študenti i odborníci. „Z vizuálneho hľadiska pôsobí nová webstránka KU pomerne sviežo a moderne, minimálne na štandardy slovenských vysokých škôl a verejných inštitúcií. Z hľadiska použiteľnosti má však viacero výrazných problémov,“ upozornil webový dizajnér Alexander Mravčák.

Autorom projektu je univerzitný Ústav informačných a komunikačných technológií (ÚIKT). Odhliadnuc od technologických aspektov, aktuálny vzhľad a štruktúra stránky je výsledkom celouniverzitnej dohody. „Zmenu sme začali plánovať približne v polovici roka 2012. Kľúčové bolo vylepšiť najmä technologické parametre webu,“ priblížil Emil Jamrich, riaditeľ ÚIKT.

Navigácia pôsobí chaoticky

„Pre dobrú použiteľnosť webu je základom kvalitná navigácia. Webová stránka má v hornej časti štyri menu a piate sa pridá po rozkliknutí. Nie je jasná ich hierarchia, ani to, kde by mal používateľ hľadať ktoré informácie,“ upresnil Alexander Mravčák. „Univerzitnú stránku veľmi nenavštevujem, ale zdá sa mi, že vyzerá celkom dobre. Je obšírnejšia, aspoň čo sa týka informácií o mojom odbore. No keď si kliknem na ikonu prijímacie konanie a vyskočí mi, že v tejto kategórii nie sú žiadne články, je to dosť mätúce,“ uviedla svoje postrehy Patrícia, študentka druhého ročníka štúdia anglistiky a amerikanistiky.

Stránka nie je responzívna

„Cieľom rekonštrukcie bolo zjednotiť roztratené weby pod jednu strechu, čím sa nám podarilo znížiť nároky na centrálnu správu. Zároveň sme chceli zrýchliť odozvu stránky i zvýšiť jej bezpečnosť,“ predstavil zámer úprav riaditeľ ÚIKT Emil Jamrich. Napriek vylepšeniam sa niektoré parametre nezmenili. „Stránka má podľa mňa dlhodobo problém z hľadiska návštevnosti prostredníctvom rôznych zariadení. Nie je totiž responzívna, čiže prispôsobivá pre tablet či mobil. Viem si predstaviť, že keby boli procesy nastavené efektívnejšie, návštevnosť stránky by stúpla,“ povedal študent posledného ročníka jednoodborového učiteľstva informatiky Matej Chyľa, ktorý je zároveň UX dizajnérom so zameraním na potreby používateľov webu.

Podstránky sú nekonzistentné

„Niektoré odkazy na podstránkach sú vytrhnuté z kontextu webu, resp. majú úplne iný vzhľad ako zvyšok stránky a navyše sa otvárajú v okne s celkom iným rozhraním, ako keby vôbec nesúviseli s univerzitou,“ zamyslel sa ďalej UX dizajnér Matej Chyľa. Na nesúdržné podstránky narazil i Alexander Mravčák. „Veda a výskum vás napríklad z podstránky Filozofická fakulta presmeruje na inú podstránku, ako rovnaký odkaz na rovnakom mieste z hlavnej stránky, čo môže spôsobovať problémy niektorým používateľom.“

Staršia verzia bola prehľadnejšia

„Predchádzajúca stránka bola zastaraná z vizuálneho hľadiska a tiež mala svoje chyby, ale navigácia bola urobená oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie,“ zhodnotil webový dizajnér Alexander Mravčák. „Staršia stránka bola podľa mňa lepšia z toho dôvodu, že tam bolo viac prehľadnejších informácií a rýchlejšie prepojenia po bokoch. Teraz sa to väčšinou musí hľadať a je to niekde hore, po bokoch, aj dole všetko,“ poznamenal Michal, študent druhého ročníka magisterského stupňa štúdia sociálnej práce.

Nie je to zlý web

Spomenuté chyby podľa Mravčáka nerobia univerzitný web špeciálne zlý. „Čiastočne to môže byť spôsobené tým, že organizácia, akou je vysoká škola s niekoľkými fakultami, z ktorých každá má množstvo katedier a odborov, chce odprezentovať enormné množstvo informácií. Zároveň sa snaží naraz naplniť mnoho cieľov.“ Stránka sa v dohľadnej dobe už výrazne meniť nebude. „V rámci bežnej údržby webu sa ale podľa potreby vykonáva priebežná úprava štruktúry,“ uzavrel riaditeľ ÚIKT.

 

Autor: Ľudmila Gromadová

Foto: autorka

 

 

 Pridaj komentár