Nový rektor chce naštartovať technické odbory

Na pôde Katolíckej univerzity (KU)  v Ružomberku oficiálne inaugurovali nového rektora Jaroslava Demka, ktorý sa stal v poradí šiestou hlavou univerzity.

Pred samotnou inauguráciou rektora v aule Jána Pavla II. sa konala slávnostná omša – Veni Sancte v univerzitnom kostole svätej Rodiny. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup metropolita a veľký kancelár KU Bernard Bober.

Vo svojej homílii poďakoval bývalému rektorovi Jozefovi Jarabovi a ocenil jeho snahu zlepšiť transparentné fungovanie univerzity.

„Za ostatné roky sa na univerzite veľa vybudovalo, čo zanechalo mnoho dlhov. A práve bývalý rektor tieto podlžnosti znížil,“ objasnil arcibiskup Bober.

Veľký kancelár KU pomenoval aj hlavný súčasný problém, ktorým je pokles študentov. „Jedným z dôvodov je, že prichádzajú populačne slabšie ročníky. Tento fakt sa odráža aj na finančnej kondícii univerzity,“ vysvetlil Bober a zároveň ubezpečil, že kompetentné osoby budú vždy hľadať nové východiska pre napredovanie KU.

Následne sa celá akademická obec presunulala z kostola do auly, kde nový rektor zložil sľub viery a vernosti univerzite. V príhovore vyzval študentov, pedagógov a zamestnancov, aby sa snažili spolupracovať. „Nemôžeme byť zahľadení len do seba,“ prízvukoval Demko.

http://www.ku.sk/images/dokumenty/vs_3.jpg
Jaroslav Demko počas svojej inaugurácie zložil slávnostný sľub. Foto – ku.sk

Nový rektor opakovane nabádal aj k pracovitosti a k snahe veci zlepšovať. „Našim spoločným cieľom bude trvalo udržateľný rozvoj univerzity spolu s udržiavaním podmienok na prehĺbenie vnútorného života s Bohom medzi zamestnancami aj študentmi,“ uviedol Demko.

V slávnostnom prejave naznačil aj nové smerovanie KU. Jedným z hlavných cieľov je reagovať na potreby dnešnej doby a otvoriť diskusiu o založení nových technických študijných odborov.

Docent Ing. Jaroslav Demko, CSc sa narodil v Ružomberku a má 58 rokov. Za rektora bol zvolený 9. mája 2018, prezident SR Andrej Kiska ho vymenoval 7. augusta. V minulosti pracoval aj na Technickej univerzite vo Zvolene, špecializuje sa na bioenergetiku, ekológiu a environmentalistiku.

Titulná fotografia: Rektor Jaroslav Demko počas slávnostného prejavu. Zdroj: ku.skPridaj komentár