O novinárčinu je stále väčší záujem

RUŽOMBEROK 16. apríla – Študenti z celého Slovenska sa v utorok uchádzali o štúdium žurnalistiky na Katolíckej univerzite. Prijímacej skúšky sa zúčastnilo takmer 100 študentov, ktorí sa chcú stať novinármi.

Prijímacia skúška sa skladala z dvoch kôl. V prvom dostali študenti doplňovacie cvičenie na overenie ich gramatických znalostí. Peter Kravčák, jeden z členov prijímacej komisie, hovorí: „Rozdiely boli aj vo vedomostiach. Niekto vedel pomenovať dôvody kolapsu cyperskej ekonomiky a niekto aj v priezvisku Tiso napísal ypsilon.“ Druhou úlohou bolo  napísať správu na jednu z troch zadaných tém, ktorú uchádzači zvládli prekvapivo dobre. Na postup do druhého kola potrebovali získať minimálne 25 bodov.
V porovnaní s predošlými rokmi sa skúšky zmenili. Predtým boli testy zamerané na všeobecné vedomosti uchádzačov. „Bol som na skúškach aj minulý rok a vôbec som nevedel, čo sa mám naučiť. Teraz som si mohol zopakovať pravopis a písanie správy je pre budúcich žurnalistov príležitosť ukázať, či na to skutočne majú alebo nie,“ reagoval na zmenu jeden z účastníkov skúšok.
Študenti, ktorí postúpili do druhého kola museli absolvovať ústny pohovor, ktorý bol zameraný na motiváciu a vystupovanie adeptov. „Medzi študentmi boli typy, ktoré dokázali prejaviť nefalšovanú chuť a odhodlanie študovať žurnalistiku. Boli však aj takí, ktorí to vyslovene skúšali,“ dodal Peter Kravčák.
Spolu s ním tvorili komisiu aj Imrich Gazda a Katarína Markovičková. Študentov však bolo viac než dosť a preto bola vytvorená aj druhá skupina skúšajúcich, v ktorej budúcich novinárov preverovali Pavel Izrael, Marek Hasák a Jana Hudecová.
Okrem žurnalistiky sa v utorok skúšalo aj z angličtiny, histórie, nemeckého jazyka a psychológie. Prijímacie konanie pre ostatné študijné programy Filozofickej fakulty sa uskutoční 30. apríla. Overovanie podmienok prijatia bude v priebehu júna.

foto: Martin Buzna

 Pridaj komentár