O tolerancii v Cirkvi rozprával teológ Miloš Lichner

Nie je tajomstvom, že cirkev netvoria len tí „svätí“, ale nachádzajú sa v nej aj tí „zlí“.

Vzťah tolerancie a disciplíny, koho tolerovať a prečo sú v Cirkvi vôbec hriešnici – na tieto okruhy sa zameral v utorok 18. marca Miloš Lichner, jezuita, teológ a dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Všetky okruhy premostil s myšlienkami sv. Augustína.

„Táto téma je trochu historická, dokonca sa niekomu môže zdať zastaralá, pretože so sv. Augustínom nás delí  viac ako 1500 rokov,“ spomenul Lichner, ktorý na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku(KU) prednášal prvýkrát.

Prednáška bola zameraná najmä na pohľady kresťanov prvých storočí na prítomnosť hriešnikov v Cirkvi. Cez pohľady niekoľkých významných historických osobností priblížil ich vnímanie tohto javu a takisto pridal vnímanie sv. Augustína, ktorý prišiel s niečím novým.

„Augustín je autor, ktorý systematicky zachytáva túto problematiku. Jeho odpoveďou na všetky škandály v Cirkvi je tolerancia,“ vyjadril Lichner.

„Prednáška bola podľa mňa poučná, aspoň mne osobne zmenila pohľad na ľudí, ktorí neveria v Boha a posmrtný život. Rovnako ma zarazilo, že aj oni sa môžu dostať do Božieho kráľovstva,“ povedal účastník Juraj.

Lichner takisto poukázal na dôležitý výrok sv. Augustína, ktorým by sa dala zrhnúť hlavná myšlienka prednášky: „Toleruj, pretože k tomu si sa narodil. Toleruj, lebo aj ty si tolerovaný.“

 

 

Miloš Lichner sa narodil v roku 1971 v Martine. V roku 1992 nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Štúdiá filozofie a teológie absolvoval v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002. Okrem iného vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom a francúzskom jazyku. Takisto sa odborne venuje latinskej patrológii so špecializáciou na teológiu sv. Augustína. V súčasnosti je aj dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.Pridaj komentár