Očakávania študentov pred novým akademickým rokom

Nastal čas, keď Katolícka univerzita v Ružomberku opäť otvorila svoje brány, aby privítala nielen nových študentov, ale znova prichýlila aj tých starších – skúsenejších.

Preto sme sa študentov opýtali, s akými očakávaniami vstupovali do nového akademického roka, prípadne, či sa im niektoré podarilo stihnúť už po prvých dňoch.

Marcel (19 rokov, študent žurnalistiky): „Pred prvým dňom na mňa doľahla nervozita, ale teraz to už všetko opadlo a cítim sa tu príjemne. Ohľadom štúdia či ubytovania som veľa očakávaní nemal. Univerzita sa mi veľmi páči, prostredie je pekné a vyučujúci sú milí a ústretoví.“

Marek (23 rokov, študent geografie a dejepisu): „Do Ružomberka som prišiel po trojročnom štúdiu na inej univerzite s tým, že by som tu rád doštudoval. Keďže ide o katolícku univerzitu, očakával som lepší prístup, ktorý je od úvodu cítiť. Zatiaľ však mám v mnohých veciach chaos a tak si musím mnoho informácií ešte zisťovať.“

František (19 rokov, študent filozofie): „Rozhodol som sa pre štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku preto, lebo som študoval na základnej, a neskôr aj strednej katolíckej škole. Od tejto univerzity som očakával, že tu stretnem ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako ja a nájdem tu komunitu alebo spoločenstvo, do ktorého sa budem môcť zaradiť, čo sa mi vďaka UPaC-u podarilo.“

Pavol (20 rokov, študent histórie): „Túto školu mi odporučila moja známa a som rád, že som ju počúvol. Moje očakávania sú skôr kladené na mňa samotného, pretože mojím jediným želaním je, aby som túto školu úspešne absolvoval. Čo sa týka internátu, som s ním spokojný a pevne verím, že sa stane mojím domovom na ďalších päť rokov.“

Tomáš (19 rokov, študent biológie a geografie): „Mojou veľkou túžbou bolo odmalička študovať biológiu a geografiu, čo sa mi vďaka tejto univerzite aj podarilo. Očakávania kladené na internát sa mi splnili na 50 percent vzhľadom na bojové podmienky, aké na ňom sú, ale čo sa týka školy, vzťahy v kolektíve prevýšili moje očakávania.“

 

 

 

Igor Dopirák

 Pridaj komentár