Olexák vymenovaný za člena vedecko-výskumnej rady

Peter Olexák z katedry histórie sa stal členom vedeckej rady Slovenského historického úradu (SHÚ) v Ríme. Na túto pozíciu ho menoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič.

Historický ústav sa venuje výskumnej, umenovednej a vydavateľskej činnosti,  ale taktiež skúma historické knižné fondy. Ústav si vytvára vlastný archív, vedeckú knižnicu a spolupracuje s ministerstvom školstva. Verejnosť je o všetkom informovaná prostredníctvom vedeckovýskumných publikácií.

„Administratívno-organizačné konštituovanie bude trvať niekoľko týždňov, aby prví štipendisti mohli v októbri už na svojich výskumných úlohách a projektoch pracovať v Ríme. Otvára sa príležitosť pre doktorandov a habilitandov,“ vyjadril sa doktor Peter Olexák.

SHÚ spolupracuje s vedeckými inštitúciami na Slovensku, ale aj s inštitúciami v Ríme,  najmä s historickými ústavmi na území Vatikánu a Talianskej republiky. Sídlom ústavu je Bratislava a výskumným pracoviskom Rím.

Peter Olexák študoval dejiny na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme. Štúdium úspešne ukončil doktorátom. Venoval sa aj štúdiu paleografie, diplomatiky a archivistiky vo Vatikáne. Patrí medzi bádateľov archívu Posvätného ofícia v Ríme.

Autor: Michaela Belkoťáková

peter_olexkak 

 

 Pridaj komentár