Oravu budú celý máj zdobiť farebné stromčeky


ORAVA 30. apríla – Máj, pôvodne malý smrekový stromček, mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom.
 Mladí chlapci ho stavajú pred domy svojich rovesníčok už dlhé roky. Príchod mesiaca máj stavaním zeleného stromčeka oslávili občania z viacerých obcí.  

V niektorých oravských obciach sa v posledný aprílový večer konali podujatia k privítaniu mája. Okrem stavania povestného stromčeka sa námestia zaplnili účinkujúcimi z rôznych oravských ľudových súborov. Na tom v Trstenej vystúpili tanečníci z folklórneho súboru Senková z Podbiela a tiež žiaci Základnej umeleckej školy Trstená. V dolnokubínskom okrese bol spoločný program zorganizovaný v Zázrivej, kde tanečná zábava trvala až do skorých ranných hodín.

Stavanie májov je zvyk udržiavaný vo väčšine obcí na Slovensku. Tradičný spôsob stavania májov, kde si mladí chlapci oblečú kroje, požičajú povoz, spievajú piesne a stavajú máje dievčatám, ktoré dosiahli plnoletosť, sa aj z oravských zvyklostí vytráca. V Zuberci však ani tento rok neostali dievčatá sklamané. Počas celého dňa sa chlapci snažili postaviť máje nie len pred domami rovesníčok, ale pre všetky ostatné slobodné dievčatá postavili jeden spoločný máj pred Kostolom sv. Vendelína.

Zo správy z roku 1255 sa dozvedáme, že Nemecku stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána pred kostol, radnicu, pred domy popredných mešťanov a všeobecne vážených osôb ako prejav úcty a žičlivosti. Odtiaľ už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom obdivovaného dievčaťa. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Neskôr pôvodný význam májov upadol do zabudnutia, ale zvyk stavať máje existuje v mnohých krajinných dodnes. Na Orave nájdete malý vysoký stromček v každej obci či meste aspoň pred kostolom alebo obecným úradom.

foto: Ján Mikulovský (Stavanie mája – Zuberec)Pridaj komentár