Pedagógovia na pôde KU diskutovali o nástrahách virtuálnej reality

V stredu 23. októbra sa uskutočnila v Aule Jána Pavla II. konferencia s názvom Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému v spoločnosti. Podujatie bolo určené najmä pre pedagógov z Ružomberka a okolia.  

 

Tretí ročník konferencie sa niesol v téme: Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu. Na podujatie prijali pozvanie mnohí hostia, zväčša odborníci z oblasti pedagogiky či psychológie.V aule odzneli prednášky týkajúce sa virtuálnej reality, vplyvu virtuálneho sveta na psychiku mládeže i situácie v komunikácii dnešnej doby. Prítomní boli pedagógovia z Gymnázia sv. Andreja, ale aj zo štátnych škôl.

Psychologička Daniela Kolibová vo svojej prednáške apelovala na učiteľov, aby sa viac venovali osobnosti rodiča: „Neničme deti, netrestajme dieťa, poďme sa venovať rodičom.“ Pripomenula tiež, že vplyvom internetu vzniká riziko nesprávneho vývoja sociálnych zručností a dieťa stráca možnosť prejavovať emócie.

Téme vzťahov mladých ľudí vo virtuálnom svete sa venoval Ivan Podmanický z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Podľa neho sa dá zhrnúť problematika vzťahov a technológií vyjadrením Martina Heidegera: „Technika prekonala všetky vzdialenosti, avšak nevytvorila žiadnu blízkosť.“

Séria prednášok s následnými diskusiami a obedom trvala do 15-tej hodiny. Následne sa účastníci konferencie zúčastnili prehliadky priestorov novej univerzitnej knižnice.

Prvé dva ročníky konferencie sa konali v Starej Ľubovni a Levoči. Tentokrát sa pedagógovia stretli v univerzitnom Ružomberku. Organizátorom akcie bolo Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku, Pedagogická fakulta KU, biskupstvo v Spišskom Podhradí, Fórum pre verejné otázky a Nadácia Konrada Adenauera.

 

Mária Šumichrastová

 Pridaj komentár