Peter Olexák prednášal o rímskej inkvizícii

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku zorganizovalo pre študentov a širokú verejnosť výklad Petra Olexáka z katedry histórie na tému: Rímska inkvizícia a Židia v období zdisciplinovania.

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Ružomberku sa v utorok 15. októbra uskutočnila prednáška. Návrh na historickú tému smeroval z vedenia Kolégia Katolíckej univerzity.

Prednášajúci Peter Olexák sa počas výkladu snažil objasniť okolnosti, ktoré v tom období boli páchané na Židoch zo strany katolíckej cirkvi. Olexák v krátkosti vyrozprával zúčastnením poslucháčom niekoľko príbehov zo života postihovaných inkvizíciou.

,,Vojak sľúbil umierajúcemu, že sa postará o jeho malého syna. Po afére s neznámou ženou, ktorá ho ovplyvnila a prehovorila, aby tak neurobil dostal nechutný nápad. Dieťa rituálne zavraždil. Následné vyšetrovanie dokázalo, že brutálny akt nemali na svedomí Židia, ako si to dovtedy mnohí mysleli, ale vojak. Ten sa nakoniec k ohavnému činu priznal, „ priblížil v jednom z príbehov Olexák.

Po prednáške dostali príležitosť aj poslucháči v sále. Tí položili prednášajúcemu mnoho otázok nielen z historickej témy, ale i z jeho pôsobenia v Ríme, kde študoval cirkevné dejiny na pápežskej univerzite Pontificia universita Gregoriana. Počas štúdia sa venoval aj archvistike, paleografii a diplomatike vo Vatikáne.

Rímska inkvizícia bola právna inštitúcia katolíckej cirkvi. Jej hlavnou úlohou bolo vysporiadať sa s kacírstvom. Inkvizícia však vyšetruje aj samotné otázky vo viere a mravoch, ktoré vykonávala príslušná cirkevná autorita alebo jednotlivé inkvizičné inštitúcie.

Text: Tomáš Kotlárik

Foto: http://petrov.blog.sme.sk/c/50946/Inkvizicia-myty-a-realita.htmlPridaj komentár