Peter Olexák: Rímska inkvizícia súvisí s históriou pápežov

Kolégium Katolíckej univerzity v Ružomberku organizovalo 15. októbra prednášku o rímskej inkvizícii a Židoch počas disciplinácie. Peter Olexák z katedry histórie objasňoval danú problematiku.

Kongregácia posvätného ofícia, lepšie známa ako Inkvizícia bola založená už v roku 1542 za účelom zdisciplinovania. Tento orgán sa hneď od vzniku venoval Židom. Tí, aby sa vyhli mučeniu (tzv. tortúre), prijali krst, ale boli židmi vo svedomí.

V tomto období sa rozšírilo veľa udavačov, vďaka ktorým celý inštitút fungoval. Slovo inkvizícia pochádza z latinského výrazu inquaerere, čo znamená zisťovať. Inkvizícia zisťuje, kto koná nezákonne a sama od seba postupuje proti podozrivým. Vecné dôkazy nemali žiadnu platnosť, dôležité boli výpovede svedkov. Tieto procesy úzko súvisia s históriou pápežov, pretože každý k tomu zaujal iný postoj a niektorí zachádzali až do extrémov.

Peter Olexák v rokoch 1998 – 2003 absolvoval štúdium cirkevných dejín v Ríme na pápežskej univerzite Pontificia universita Gregoriana. Študoval teológiu na Teologickom inštitúte biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí.

Autor: Katarína Konečná



Pridaj komentár