Poplatkom v knižnici sa nevyhneme

Jedna z často kladených otázok medzi študentmi KU sa týka nového knižničného poplatku, ktorý bol stanovený vo výške 6 eur.

Vedenie univerzity sa od aktuálneho akademického roka rozhodlo zaviesť knižničný poplatok, ktorý sa uhrádza pri registrácií do Univerzitnej knižnice KU. Tento krok vyvolal nespokojnosť študentov, ktorí sa odvolávali na to, že minulý rok im bol umožnený bezplatný prístup ku knižničným službám.

Riaditeľka knižnice Soňa Hlinková vysvetlila, že poplatok za poskytnuté služby sa uhrádzal aj minulý rok. Zmena spočíva len v spôsobe jeho vyberania. Predošlý rok bol poplatok zahrnutý pri platbe za študentský preukaz ISIC, tento rok sa ho rozhodli požadovať osobitne pri registrácii.

„Viedli sa mnohé diskusie s vedením univerzity a dekanmi fakúlt. Výsledkom bolo, že minuloročný spôsob bol jednoduchší, takže pravdepodobne sa bude budúci rok pokračovať v tomto systéme,“ dodala riaditeľka knižnice.

Nikola MarhefkováPridaj komentár