Poplatky vždy boli aj budú

Viedli sa mnohé diskusie medzi študentmi ohľadom zavedenia nového spôsobu platby za využívanie služieb Univerzitnej knižnice. Podľa vyjadrení samotnej riaditeľky knižnice, poplatok nie je pre študentov ani vedecko-pedagogických pracovníkov žiadnou novinkou.

RUŽOMBEROK, 1. október – V novom akademickom roku došlo k zmene hradenia poplatkov za využívanie knižnice, s ktorou neboli študenti veľmi spokojní. Po minulé roky bol poplatok zahrnutý v platbe za študentský preukaz (ISIC). Práve preto to študenti až tak nepociťovali. Tento rok sa vedenie univerzity rozhodlo zvoliť iný systém. V karte študenta už nie je zahrnutý poplatok za využívanie knižnice a preto sa rozhodlo, že sa poplatok bude vyberať klasicky až pri registrácii na začiatku školského roka.

K téme sa vyjadrila aj riaditeľka Univerzitnej knižnice RNDr. Soňa Hlinková, PhD.: ,,Poplatok fungoval aj po minulé roky, jediné čo sa mení je iba spôsob, akým sa hradí.“

Viedli sa mnohé diskusie s vedením univerzity a knižnicou o najlepšom spôsobe hradenia poplatkov. Výsledkom bolo, že minuloročný spôsob bol jednoduchší. Je viac ako pravdepodobné, že sa bude budúci rok pokračovať v systéme zahrnutia knižničného poplatku v rámci platby za študentský preukaz.

Ak by sme pátrali do histórie pred rokom 2008, poplatky boli dokonca rozdelené. Okrem centrálnej knižnice a zdrojového centra sa poplatky platili zvlášť aj vo fakultných knižniciach. Od vzniku Univerzitnej knižnice v roku 2009 sa zaviedol jednotný poplatok za využívanie jej služieb.

Barbora KubovováPridaj komentár