Poradenské centrum učilo riešiť vzťahové krízy

Psychologička Barbora Holíková z Poradenského centra Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) viedla 4. decembra poslednú zo série desiatich prednášok o partnerských vzťahoch, ktoré sa konali každú stredu od začiatku zimného semestra.

Desiata prednáška mapovala krízové situácie, ktoré môžu vo vzťahoch nastať, a zároveň dávala desiatke zídených poslucháčov priestor na vlastné riešenie modelovej situácie. Psychologička zostavila prednášku z piatich praktických častí: výber prípadu, expozícia prípadu, otázky, fantázia, riešenie problému. Študenti sa tak do prednášky zapájali aktívne, či už formou diskusie, pokusmi vcítiť sa do situácie každého z aktérov simulovaného prípadu alebo ponúkaním vlastného riešenia.

„Cieľom dnešnej poslednej prednášky bolo zosumarizovať všetko, o čom sme už hovorili. Dnes sme riešili konfliktnú situáciu a na jej riešenie sme potrebovali vedomosti z predošlých sedení. Viedli sme skupinový dialóg, ktorý dopomohol k tomu, že študenti si vypočuli názory aj z pohľadu iných osôb, a to im mohlo pomôcť pozrieť sa na situáciu aj z iného uhla,“ vyjadrila sa na margo prednášky Holíková.

„Z prednášky mám zmiešané dojmy,“ nechala sa počuť jedna zo študentiek. „Na jednej strane oceňujem, že nešlo o klasickú teóriu, na strane druhej si však myslím, že rozborom jedného prípadu z praxe, čo ako detailným, sme sa nikam neposunuli, akurát sme v kolektíve zistili, ako ktorý z nás rieši svoje vzťahové problémy.“

Poradenské centrum KU v Ružomberku vzniklo v akademickom roku 2011/2012 a „ponúka kariérové poradenstvo, psychologické poradenstvo, zabezpečuje a sprostredkúva sociálne i právne poradenstvo,“ ako to uvádza ich webová stránka. Študenti sa na nich môžu kedykoľvek obrátiť formou e-mailu poradna(a)ku.sk alebo prostredníctvom telefónneho čísla  0917 224 662  denne od 20:00 do 24:00.

Mária BiláPridaj komentár