Poradenské centrum začalo organizovať zážitkové semináre

Pre študentov je dôležité mať správnu motiváciu k štúdiu či zbaviť sa strachu z ústneho skúšania a obáv z vystupovania na verejnosti. Vysoká škola nie je pre každého hračkou, avšak pomocou cyklu zážitkových seminárov ju študenti môžu zvládnuť oveľa ľahšie.

Poradenské centrum Katolíckej univerzity nedávno vydalo príručku Zdolaj výšku, ktorá obsahuje množstvo tipov a odporúčaní súvisiacich so štúdiom na vysokej škole. Od nového akademického roka 2018/2019 poradenské centrum začalo organizovať aj cyklus zážitkových seminárov „Ako zvládnuť vysokoškolské štúdium“.

„Cez leto sme napísali spolu s koordinátorkou Poradenského centra Katarínou Markovičovou príručku Zdolaj výšku a potom nás napadlo, že keď už to máme, tak by bolo dobré urobiť k tomu aj praktický seminár, pretože študentom sa veľmi nechce čítať teóriu a je aj dôležité, aby si mnoho vecí vyskúšali v praxi na vlastnej koži,“ hovorí členka tímu Poradenského centra Martina Medžová.

Semináre prebiehajú každú stredu od 15.00 hod,  na modrom podlaží univerzitnej knižnice. Pravidelne sa ich zúčastňuje šesť až osem ľudí. Hoci ide o pomerne malé číslo, organizátori sú s účasťou spokojní.

„Počet študentov sa nám zdá byť primeraný. Tešíme sa z každého študenta, ktorý na seminár príde. Keďže sa ich snažíme viesť nielen v teoretickej, ale i praktickej rovine a takisto súčasťou je aj diskusia k danej téme, tak pracovať vo veľkej skupine by bolo časovo oveľa problematickejšie,“ povedala k účasti na seminároch Martina Medžová.

Ďalším dôvodom, prečo možno počet poslucháčov nie je vyšší, môže byť aj to, že v danom čase študenti majú prednášky, semináre či iné povinnosti. „Študenti k nám chodia aj na individuálne konzultácie, pretože bolo veľmi ťažké určiť termín, kedy sa im dá prísť na seminár. Témam a tipom ako zvládnuť vysokoškolské štúdium sa teda venujeme celoročne a sme študentom k dispozícii v ktoromkoľvek čase,“ dodáva Medžová.

Cyklus zážitkových seminárov tvorí celkovo dvanásť tém a bude sa organizovať aj počas letného semestra. V zimnom semestri ešte študenti zistia ako sa učiť jednoduchšie a spoznajú tiež rôzne pamäťové techniky.

Patrik HavranPridaj komentár