Posledná prednáška kolégia patrila hudbe

V poradí deviatou a zároveň konečnou témou prednášok Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku bola hudba. Hudobnú rétoriku v službe ohlasovania prišiel priblížiť Rastislav Adamko.

O tom, či je hudba jazykom, prišiel porozprávať v utorok 15. apríla do priestorov novej univerzitnej knižnice kňaz, muzikológ, skladateľ a vedúci Katedry hudobného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Rastislav Adamko.

„Téma o hudobnom jazyku je nami daná ako posledná aj kvôli tomu, že sa blížia veľkonočné sviatky. Viacerí teda budeme častejšie navštevovať liturgiu a práve tam bude istý spev, istá hudba, tak chceme, aby sme sa to snažili pochopiť aj na základe tohto krásneho vysvetlenia od docenta Adamka,“ prezradil o poslednej prednáške riaditeľ Kolégia Katolíckej univerzity v Ružomberku František Kovaľ.

Adamko počas svojej prednášky poukazoval na prepojenie hudby s evanjeliom cez názorné ukážky. Takisto spomenul schopnosti hudby: „Hudba má schopnosť byť symbolom. Takto ju chápali prví kresťania. Ako odraz dokonalej harmónie, ktorej skladateľom je Boh. Chápali ju ako kategóriu krásy.“ Ďalej vysvetlil, ako hudbu vnímali ľudia v rôznych obdobiach. Od stredoveku cez renesanciu, kedy v každom období vyčlenil 3 rozmery chápania hudby.

„Mám rád peknú hudbu. Takú, kde je vyjadrená krása a harmónia. Tajomstvo, ktoré sa skrýva v hudbe, je pre mňa oslovujúce. Takisto jej paralela so sv. Písmom,“ povedal o akcii účastník Peter.

Na príkladoch skladieb od známych svetových skladateľov Adamko ďalej predstavil symboliku čísel v piesňach. Zároveň sa venoval figúram, cez ktoré sa dá v hudbe zdôrazňovať: „Týmto všetkým som vám chcel ukázať, že nestačí hudbu mať len rád, ale treba sa v tejto oblasti aj vzdelávať.“

 

Doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. je kňazom Rožňavskej diecézy. Na Teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskom Podhradí získal teologické vzdelanie. Okrem toho absolvoval Muzikologické štúdiá na Katolíckej univerzite v Ľubline v Poľsku. Dva roky bol aj odborným asistentom na Katedre hudobného umenia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúci katedry. V oblasti hudobnej vedy sa venuje hudobnej medievalistike, renesančnej polyfónii a súčasnej liturgickej hudbe. Takisto je spoluautorom dvoch pramenných edícií spišských stredovekých hudobno-liturgických rukopisov, dvoch monografií, viacerých vedeckých štúdií v konferenčných zborníkoch a editorom notových publikácií.Pridaj komentár