Poslucháč psychológie zorganizoval workshop o lucidnom snení

Študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) mali možnosť zúčastniť sa workshopu, ktorý bol venovaný problematike lucidných (vedomých, bdelých) snov a ich dopadu na ľudské vedomie.

RUŽOMBEROK, 25.marca – Študent bakalárskeho programu psychológia na Filozofickej fakulte KU Adam Prikler pripravil a viedol hodinový seminár o vedomom snení. Desiatke študentov zídenej v priestoroch Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka (UPaC) prezentoval oficiálne psychologické stanoviská k danej problematike i osobnú skúsenosť. Priblížil tiež techniky na dosiahnutie bdelého snívania. Ide o jav, keď si spiaci uvedomuje, že sníva. Sny, ktoré má človek v tomto stave, sú intenzívnejšie a spiaci dokáže ovládať ich obsah.

Správne ovládanie snov môže viesť podľa Priklera k osobnostnému rastu. „Niektorí si myslia, že keď človek vedome ovláda svoje sny, vyčerpáva sa, ale nie je to tak. Mozog pracuje nonstop, aj v spánku.“ Lucidné snenie podľa Priklera mozog neunaví, práve naopak: „Ak ho človek správne využije, môže počas takéhoto snívania nadobudnúť množstvo zručností alebo vedomostí a zdokonaliť sa v tých, ktoré už ovláda.“  Lucidné snenie môže byť podľa niektorých psychológov tiež cestou k zbaveniu sa nočných môr.

Prikler sa štúdiu lucidného snenia začal venovať po tom, čo mal sám ako trinásťročný bdelý sen. Podľa vlastných slov by chcel sprostredkovať svoje skúsenosti a vedomosti o lucidných snoch čo najväčšiemu počtu ľudí: „ Workshopom som chcel docieliť to, aby sa ľudia viac zaujímali o tému, ktorá dlhodobo zaujíma mňa. Chcel som sa podeliť o svoje poznatky, aby sa im tiež podarilo prežiť niečo také úžasné ako lucidný sen.“ Druhák by sa chcel danou problematikou zaoberať aj v budúcnosti. Verí, že organizovanie obdobných seminárov mu dopomôže v budúcej kariére: „Možno aj vďaka tomu, čo o bdelom snívaní  budem rozširovať, nájdem nejakých nadšencov, ktorí by sa podujali zúčastniť mojich experimentov.“

Táto prednáška ma upokojila. Myslím, že sa mi bude lepšie spávať,“ vyjadrila sa študentka Terézia.

Problematikou lucidného snenia sa ako prvý začal zaoberať  americký psychológ  Stephen LaBerge. V roku 1986 vydala britská psychologička a filozofka prvú knihu o vedomých snoch Lucid Dreams. Od 70-tych rokoch 20.storočia sa lucidným snívaním začala hlbšie zaoberať vedecká obec. Dôkazy, ktoré potvrdili pravosť  existencie lucidných snov, prišli v 1980-tych rokoch. Danú problematiku širšej verejnosti spopularizoval mysteriózny film Počiatok (2010).

spiritualita-1

Mária Bilá  Pridaj komentár