Pozdrav do neba prekazil silný vietor

Veľké Kostoľany – Farnosť Veľké Kostoľany organizovala dňa 7. novembra akciu pre deti a mládež s názvom Pozdrav do neba. Hlavná myšlienka podujatia bola pripomenúť našu kultúru ako protipól kultúry smrti reprezentovanú Halloweenom. Deti boli povzbudené k tomu, aby sa zúčastnili v kostýmoch svätcov, a tým sa priamo zapojili do akcie.

Zúčastnilo sa okolo dvadsať detí. Program spočíval v predstavovaní životopisov svätých, ktoré si deti prichystali. Miestny kňaz ich vedomosti ešte dopĺňal. „Bolo veľmi jednoduché vytvoriť deťom kostým svätca, keďže sme spojili len to, čo sme našli doma. Deti boli nadšené, že môžu byť  prezlečené a nevedeli sa dočkať večera,“ povedala mama dvoch zúčastnených detí.

„Myslím si, že je to správna možnosť, ako spájať ľudí za dobrým účelom. Toto podujatie poukazuje na naše kresťanské korene zakotvené v našej prvotnej histórií prvého samostatného celku na našom území. O podujatí sa dá povedať, že je odpoveďou na nové západné sviatky, ktoré sa k nám žiaľ úspešne tlačia,“ povedal jeden zo zúčastnených.

Akcia bola zakončená púšťaním lampiónov s menami svätých ako pozdrav do neba od nás tu na Zemi. Silný vietor však nedoprial všetkým lampiónom vzlietnuť priamo hore. Niektoré skončili v korunách stromov, iné ani nevzlietli. Práve z tohto dôvodu nebolo podujatie celkom ukončené.

„ Hodnotím túto akciu veľmi dobre, najmä, že deti si dali námahu naučiť sa životopisy aj teda zhotoviť jednoduché kostýmy. Škoda ten vietor, že sa zdvihol v poslednej chvíli. Nepoužité lampióny použijeme vo vhodnej chvíli, na Vianoce napríklad,“ odpovedal miestny kňaz Igor Gajdoš na otázku zhodnotenia podujatia.Pridaj komentár