Práva rodičov vs. Práva štátu

RUŽOMBEROK – 30.októbra 2013 V priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku, sa uskutočnila diskusia s názvom Práva rodičov vs. Práva štátu, organizovaná Katedrou žurnalistiky.

O odoberaní detí vo Veľkej Británií, prišiel na Katolícku univerzitu porozprávať Milan Horeličan, iniciátor občianskych aktivít proti odoberaniu detí vo Veľkej Británii. Horeličan je občianskym aktivistom a vo Veľkej Británii žije už 11 rokov.
Prítomným rozprával o prípadoch odoberania detí nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku, kde spomenul kauciu Ivany Boórovej, ktorej pomohol získať deti spustením kampane „Lietadielko“.
Hosťom diskusie bola aj Silvia Maher s matkou, ktorej Britské úrady odobrali syna Elliota, pre bezdôvodnú dlhodobú absenciu v škole. Maher však objasnila, že synova absencia bola spôsobená vážnym ochorením. Britské úrady ju ale aj napriek tomu zbavili svojprávnosti.

Horeličan je občianskym aktivistom a vo Veľkej Británii žije už 11 rokov. Na území Slovenska prípady odoberania detí v zahraničí rieši Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Je to orgán štátnej správy, ktorý poskytuje bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti vymáhania výživného, neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa, úpravy práva styku rodiča s dieťaťom, medzištátnych osvojení a pri spolupráci vo veciach rodičovských práv a povinností.

Ivana FupšováPridaj komentár