Pravda o človeku vo vzťahu k Bohu je poslaním KU

Katolícku univerzitu v Ružomberku navštívil arcibiskup Cyril Vasiľ. Akademickej obci i záujemcom zo strany verejnosti predstavil tému o katolicite na katolíckych univerzitách.

RUŽOMBEROK, 1. apríl 2014. Kolégium Katolíckej univerzity zorganizovalo prednášku s názvom Katolicita na katolíckych univerzitách. Prednášajúcim hosťom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Táto téma, pri spresnení jednotlivých významových odtieňov, poskytuje dostatok námetov na zamyslenie. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ hovoril najmä o rôznych aspektoch chápania katolicity a o ich zmysle pre zodpovednosť.

Niekedy sa zdá, že aj v univerzitnom svete sme svedkami akoby konfliktov alebo podceňovania humanitných vied na úkor tých technických. Výroba vecí je, samozrejme, dôležitá ale dnes každá vec, ktorá je vyrobená, je veľmi rýchlo prekonaná. Dnešná doba potrebuje učiteľov o vzťahu k pravde. „Nový telefón bude onedlho prekonaný. No bude zakrátko prekonaný Aristoteles, Platón, Hviezdoslav, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Don Bosco, Dostojevský? Nič nevyprodukovali, ale doteraz sú neprekonateľní. Nie sú ako posledný model iPhonu,“ povedal arcibiskup Vasiľ.

Naša spoločnosť bude rásť, ak v nej pojem učiteľ, profesor bude vážený – predstavujúci morálnu autoritu. Ak jeho poslaním nebude naučiť človeka len vyrábať nové veci, ale bude ho viesť k tomu, ako a prečo správne žiť.

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ je od roku 2009 sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Narodil sa v roku 1965 v Košiciach. V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V roku 2000 bol vymenovaný za dekana Právnickej fakulty, v roku 2004 za vicerektora. V máji 2007 bol vymenovaný za rektora celého pápežského inštitútu.Pridaj komentár