V Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity bola uvedená kniha Krajina vo mne

V priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity (UK KU) sa 6. októbra 2015 uskutočnilo slávnostné predstavenie a uvedenie knihy „Krajina vo mne“. Hosťami podujatia boli autori Rudolf Jurolek, Rastislav Biarinec, Ján Kudlička, Juraj Kuniak, Mila Haugová, literárny vedec Ján Zambor a hudobný skladateľ Peter Machajdík.

Uvedenie knihy do literárneho života otvorila o 16:00 hod. Katarína Matušková, riaditeľka UK KU. Táto kultúrna udalosť sa skladala z troch častí – z predstavenia knihy a autorského čítania; literárnovednej reflexie literárneho vedca a básnika Jána Zambora; a z uvedenia knihy do kultúrneho života. Na začiatku moderátorka Jana Juhásová (Katedra slovenského jazyka a literatúry) predstavila hostí a ich spoločné umelecké dielo. Ako povedal jeden z autorov, akademický maliar Ján Kudlička, spočiatku išlo len o vzájomné si posielanie vlastných reflexií na krajinu, ktoré vyústilo do myšlienky napísať spoločné dielo. Po autorskom čítaní každého z tvorcov nasledoval priestor na otázky početného publika.

Po hudobnom intermezze v podaní skladateľa a interpreta Petra Machajdíka sa k novému dielu vyjadril Ján Zambor. Literárnokriticky pozitívne zhodnotil „Krajinu vo mne“ ako celok, postupne reflektoval aj na jednotlivé texty a ilustrácie.

Udalosť bola zavŕšená samotným uvedením knihy, ktoré pozostávalo z podpisovania diela a predstavenia predmetov,  symbolizujúcich vzťah autorov ku krajine, resp. tvoriacich prepojenie medzi nimi samotnými a prírodou. „Krstnými rodičmi“ knižky sa stali J. Zambor a J. Juhásová.

Podujatie organizovala Univerzitná knižnica KU, Klub nezávislých spisovateľov v Bratislave, Katedra výtvarnej výchovy PF KU v Ružomberku a Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku. Knihu „Krajina vo mne“ autorov R. Biarinca, H. Haugovej, R. Juroleka, J. Kudličku a J. Kuniaka vydalo v roku 2015 univerzitné vydavateľstvo Verbum.

Tomáš Boguský

foto: autor

 Pridaj komentár