Pretrvávajúca rómska otázka a náš strach

Komentár:

Každá nová vláda sa snaží vyhovieť čo najväčšej skupine ľudí, vymyslieť nové opatrenia a zaplátať diery, ktoré zanechali predchodcovia. Rómska otázke je však aj naďalej ťažko riešiteľný problém, ktorý ostáva aj po zmene vlády stále rovnaký. Minimálne aspoň pre obyčajných ľudí, pre ktorých to predstavuje skutočný problém a vnímajú túto problematiku úplne inak, ako samotní politici, ktorí problém vnímajú vidia na papieri.

Práve pre takých občanov vyzerá rómska otázka hrozivo, lebo narušuje ich každodenný životný rytmus. Stretávajú sa s týmito problémami reálne, na rozdiel od politikov. Z Róma sa nestane za deň, ani za mesiac, dokonca ani za rok človek, ktorý sa dokáže aktívne zapojiť do spoločnosti a dokáže sa o seba civilizovane postarať.  Tým, že dostanú nový domov, alebo dostanú balík prídavkov za nič, si štát nezaistí bezproblémové správanie a bezchybnú morálku. Z tohto pohľadu je situácia takpovediac neriešená.

Ako sú vychovávané rómske deti, keď ich rodičia nemajú základy finančnej gramotnosti, či výchovy? Etiky správania, alebo morálky zamestnanosti? Rómovia sú ľudia, ktorí sa vedome spoliehajú na systém, ktorý funguje v našej krajine. Slovensko patrí medzi štáty, ktoré zvládajú túto problematiku najhoršie. v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ sme málopočetná krajina, ale aj napriek tomu sa nedokážeme postaviť problému čelom.

Je to problém fungovania sociálneho systému, ktorý má niekoľko rôznych variant, ako presadzovať zákon. Mal by oceňovať tých, ktorý svojim životným štýlom predstavujú pre spoločnosť istý prospech. Naopak, neprispôsobivým občanom nemôže dávať východiská, ktorými sa spraví iba krok späť bez výsledného pozitívneho efektu. Tu sa však stretávame s ďalšími obavami – rasizmom a diskrimináciou. Celý tento proces by sa dal nazvať aj ako začarovaný kruh.

            Je však dôležité si povedať: Čo je rasizmus a čo diskriminácia? Naozaj je rasizmus to, keď sa polícia snaží presadiť zákon? Alebo keď sa bojím o svoje dieťa, ak denne v škole stretáva  početnú skupinu problémových Rómov? Je ťažké ohraničiť a pomenovať problematiku rómskej otázky. Nedávať prednosť predsudkom, ale racionálne dbať na potreby každého spoluobčana. Ale nie je sa skutočne nad čím čudovať; kritické množstvo neprispôsobivých občanov rómskeho etnika nám nedáva inú možnosť, než sa báť a strániť sa inému odtieňu pokožky, ako je tá naša. Čím ďalej, tým viac sa stránime. Zabúdame však na to, že nie každý kto vyzerá zlý, musí takým aj byť.Pridaj komentár