Filozofická fakulta privítala nových študentov

V stredu 10. októbra 2018 sa pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU)  konali imatrikulácie prvákov.

V Čutkovskej doline sa uskutočnil druhý ročník tohto podujatia. Pre študentov bolo pripravených niekoľko zábavných úloh. Po ich splnení sa mohli občerstviť gulášom. Dekan FF KU, Marek Babic, uviedol, že na univerzite v bakalárskych študijných programoch v tomto akademickom roku študuje približne 120 prvákov.  Akcie sa podľa odhadov zúčastnilo okolo 80 až 90 z nich.

„V posledných rokoch registrujeme veľký záujem o štúdium psychológie. Prvákov v tomto odbore je najviac, čo nás nesmierne teší,“ uviedol dekan FF KU s tým, že žiadanými odbormi sú aj žurnalistika a anglistika s amerikanistikou.

„Osobne sa mi veľmi páči, že vedenie našej fakulty zvolilo práve toto prostredie a rozhodlo sa podujatie situovať do prírody. Vládne tu veľmi priateľská atmosféra. Ak sa bude dať, rada by som sa zúčastnila aj budúci rok. Akciu by som určite odporučila všetkým, ktorí chcú stráviť príjemné chvíle v spoločnosti svojich spolužiakov a tiež spoznať nových ľudí,“ uviedla študentka prvého ročníka psychológie Andrea Miškovová.

„Dnešnú akciu hodnotím pozitívne a určite by sme všetci privítali počas roka aj ďalšie takéto stretnutia. Bolo to zaujímavé aj v tom, že sme sa spoznali aj so študentmi z iných odborov a mimo akademickej pôdy,“ povedala, študentka prvého ročníka psychológie,“ uzavrela Stela Šoganičová

Natália  Štepanovičová

Foto – facebooková stránka Filozofickej fakulty KUPridaj komentár