Prijímacie skúšky ukázali prvé výsledky

vdv

Katedra psychológie FF KU pozvala uchádzačov o štúdium prvého ročníka bakalárskeho štúdia na prijímacie skúšky. O štúdium na tejto katedre sa zaujímalo 109 uchádzačov.

RUŽOMBEROK, 14. apríla 2014 – Prijímacie skúšky na katedru psychológie pozostávali z písomného testu, z ktorého bolo potrebné získať minimálne 50 bodov a z ústnej skúšky, za ktorú mohli uchádzači získať 15 bodov.

V prípade, ak uchádzač v písomnom teste uspel, postúpil do ďalšej časti prijímacieho konania.  Výsledné poradie uchádzačov o štúdium bolo vytvorené  na základe dosiahnutých  výsledkov. Uchádzači, ktorí neuspeli, dostanú možnosť preregistrovať svoju prihlášku na iný študijný program podľa ponuky fakulty. O ponuke študijných programov budú informovaní písomne.

„Ešte je len prvá časť prijímacieho konania, celkové prijímacie konanie bude ukončené koncom júna. Štatistiky budeme mať hotové až koncom apríla,“ povedal Ján Baňas, prodekan pre vzdelávanie a výchovu.

Pýtali sme sa aj samotných stredoškolákov, ktorí sa zúčastnili týchto skúšok, aké majú pocity. „Test bol ťažký. Zostala som v šoku, že som ho spravila. Prekvapilo ma množstvo matematiky a ústny pohovor som zvládla oveľa ľahšie,“ povedala študentka Zuzana.

„Štúdium psychológie som si vybrala preto, lebo sa  vyznám v ľuďoch a rada riešim problémy iných. Je to pre mňa zaujímavý odbor a v ničom nie som taká dobrá ako v tomto. Test pre mňa nebol vôbec náročný,“ prezradila uchádzačka Nikola.

Psychológia je veda o človeku a jeho psychike. Hovorí o zákonitostiach duševného života človeka, ľudskej psychiky, skúma javy psychickej reality. Pod psychickou realitou chápeme tie javy skutočnosti, ktorých základnou charakteristikou je ich „vnútorná príslušnosť“ k osobe. Táto vnútorná príslušnosť sa nazýva intencionalita a preto hovoríme, že psychické javy sú javy intencionálnej povahy.

FOTO: ilustračné

 Pridaj komentár