Prípravy 5. ročníka Letnej školy žurnalistiky začali

Prvé oficiálne stretnutie učiteľov, doktorandov a študentov, ktorí sa budú podieľať na  tohtoročnej Letnej škole žurnalistiky, už prebehlo. Vítaní sú všetci, ktorí by chceli priložiť ruku k dielu.

Medzi hlavné body, ktoré sa na prvom stretnutí rozoberali, patrili hlavne organizačné veci ako ubytovanie a stravovanie študentov. Padli aj mená hostí z mediálnej sféry, ktorých by katedra žurnalistiky chcela pre tento ročník osloviť a pozvať.Konkrétne meno však ostáva vecou riešenia a stále ho nepoznáme.

Niektorí študenti žurnalistiky sa rozhodli aktívne podieľať aj tento rok. Tí si už medzi sebou rozdelili prvé organizačné povinnosti: aktualizovanie facebookovej stránky, pripravovanie promo videa či rozhlasové nahrávky.

Počiatočná myšlienka sa zrodila pred piatimi  rokmi u garanta štúdia žurnalistiky Petra Olekšáka. Po viacerých rozhovoroch a stretnutiach sa táto myšlienka postupne vyformovala. „Inšpiráciou pre vznik letnej školy boli najmä naši študenti,“ povedala Katarína Grenčíková, jedna z organizátorov letnej školy. Tí poskytovali svojim vyučujúcim spätnú väzbu a odhalili potrebu aktívnejšej komunikácie.

Letná škola dáva študentom stredných škôl možnosť nahliadnuť do sveta novinárstva a práce s médiami. „Mnohí z nich tu objavia svoj talent alebo pocítia prvý impulz zvážiť svoje ďalšie študijné zameranie,“ vyjadrila sa Grenčíková. Letná škola pritom nie je len o práci, navštevovaní workshopov, ale aj o spoznávaní nových ľudí, o zábave a o nových poznatkoch.

Prvá letná škola žurnalistiky sa uskutočnila v roku 2010. Je to vzdelávacie podujatie, ktorého cieľom je rozvinúť profesionálny obzor mladých novinárov. Letná škola sa koná pod záštitou Katolíckej univerzity v Ružomberku a organizuje ju katedra žurnalistiky.Pridaj komentár