Prišli a zvíťazili. Zahraničné študentky mali najlepšie vedomosti

Poradenské centrum v spolupráci s Referátom pre zahraničné vzťahy a mobilitu organizovali zábavno-vedomostný kvíz, ktorý okrem študentov absolvovali aj zamestnanci univerzity.

Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev, pričom každý tím mal dvoch až šiestich členov. Najlepšie výsledky dosiahli dievčatá z Litvy, Poľska a Česka. Ich tím „Erasmus Girls“získal 48 bodov, čo bolo o tri viac ako malo zoskupenie na druhom mieste.

„Bolo to skvelé. Otázky boli urobené dobre a zrozumiteľne. Veľký problém mi však robili nahrávky,“ povedala Erasmus študentka Lucia, ktorá bola súčasťou víťazného celku.

Zábavno-vedomostný kvíz sa páčil aj ostatným účastníkom. Niektoré otázky však boli pre nich príliš ťažké. „Kvíz bol veľmi zábavný. Nečakal som, že začne tak zostra, niektoré otázky nás fakt prekvapili,“ uviedol súťažiaci Jakub z tímu Prievidza, ktorý v súťaži skončil na poslednom mieste.

Budú pokračovať

Premiérový ročník súťaže dopadol nad očakávanie organizátorov, ktorí už teraz plánujú jeho ďalšie pokračovanie. Kvíz má okrem preverovania vedomostí utužiť vzťahy medzi študentami univerzity.

Tento kvíz chceme organizovať raz za semester. Ide o takú inklúziu aby sme spojili hendikepovaných študentov, zamestnancov, riadnych študentov spolu s Erasmom. Ide o myšlienku aby sa spoznali a naviazali nové kontakty,“ povedala MiroslavaSekanová, referentka Erasmus študentov.

Celý „test“ bol pripravený cez aplikáciu Kahoot, účastníci tak súťažili pomocou smartfónov.„Bolo to skvelé, nakoľko bola použitá táto aplikácia. Poznám ju z Česka,“ dodala na záver študentka Lucia.

Zábavno-vedomostný kvíz pozostával z piatich kôl, pričom každé kolo bolo venované inej vedomostnej oblasti. V prvom kole súťažiaci absolvovali 25 otázok, na výber správnej odpovede mali desať sekúnd. Otázky sa týkali rôznych svetových oblastí. Keďže na univerzite študujú aj hendikepovaní študenti, súťažiaci museli v druhom kole rozlúštiť vetu v Braillovom písme. Tretie kolo bolo venované sluchu. Bolo potrebné uhádnuť názov skladby, interpreta, či skupinu. Ani oblasť univerzity neostala organizátorom ľahostajná. Pre súťažiacich mali pripravených desať otázok „Zo života univerzity“. Posledné piate kolo malo za úlohu preveriť zručnosti v pantomíme.

Konečné poradie:

  1. Erasmus Girls – 48
  2. Mliečkovci – 45
  3. Quokky – 42
  4. Turiec v Máji – 39
  5. Kebab – 32
  6. UPSVaR – 30
  7. Prievidza – 22

Autor: Simeon Vass

Foto: Anton Kulan – T2.skPridaj komentár