Profesor Khroul z Lomonosovovej univerzity prednášal o analýze internetových diskusií

Môžu nám diskusné fóra na internete pomôcť spoznať názory verejnosti na spoločenské problémy, pýtal sa vo svojej prednáške profesor Victor Khroul z Lomonosovej univerzity v Moskve, ktorý počas letného semestra hosťuje na Katedre žurnalistiky FF KU v Ružomberku.

V prednáške s názvom What people really think profesor Victor Khroul upozornil na rozdiely medzi výsledkami prieskumov verejnej mienky a skutočnými názormi ľudí. ,,Respondenti oslovení v prieskumoch často o danej téme predtým nepočuli, a preto odpovedajú zdvorilostne. Naopak, v internetových diskusiách vyjadrujú nielen svoje stanoviská, ale často ich aj zdôvodňujú,“ povedal Khroul. Analýza obsahu internetových diskusií preto ponúka plastickejší obraz verejnej mienky ako klasické prieskumy.

Rozdiel medzi týmito prístupmi je však zrejmý. Kým v prieskumoch verejnej mienky respondenti uvádzajú svoj vek, bydlisko či pohlavie, internetové diskusie sú často anonymné. ,,Pri spracovaní množstva internetových dát čelíme nespoľahlivosti zdrojov a nepresnosti informácií, preto je nevyhnutné usilovať sa o získanie reprezentatívnej vzorky,“ pomenoval jednu z výziev predstavovanej metodológie profesor Lomonosovovej univerzity. Oba prístupy ilustroval analýzou názorov ruskej verejnosti na Brežnevovu éru.

khroul_1

„Profesor Khroul hosťuje na katedre žurnalistiky od januára tohto roku. Keďže jeho pobyt potrvá až do júna, pripravujeme ešte ďalšie verejné prednášky, v ktorých sa zameria na problematiku vzťahu náboženstva a médií,“ uviedol zástupca vedúceho katedry žurnalistiky Pavel Izrael.

Victor Khroul pôsobí na Fakulte žurnalistiky Lomonosovovej moskovskej štátnej univerzity v Moskve, ktorú sám navštevoval. Odborne sa venuje vzťahu náboženstva a médií, etike žurnalistiky a výskumom publika. V minulosti hosťoval na Pontifical University of the Holy Cross v Ríme, Central European University v Budapešti či Rooney International Scholar of Robert Morris University v Pittsburghu. Je autorom monografie Media and Religion in Russia, niekoľkých desiatok vedeckých príspevkov a je zakladajúcim editorom odbornej knižnej série Media and Religion. V roku 2010 získal medzinárodné ocenenie Excellence in Journalism.

Magdaléna Paluchová

Foto: T2.sk/Anton KulanJeden komentár

Pridaj komentár