Projekt, ktorý odstráni predsudky

 

RUŽOMBEROK ( 15. februára 2012 ) – Na Katolíckej univerzite sa uskutočnil projekt s názvom  Významní predstavitelia židovskej náboženskej obce v Ružomberku a ich prínos k rozvoju spoločenského a kultúrneho života. Skúmaním tejto idey sa najviac zaoberá Filozofická fakulta a podporujúca inštitúcia VEGA. Hlavnou riešiteľkou významného projektu je Iskrová Daniela.

Cieľom projektu je zameranie sa na výskum kultúrneho dedičstva. Veľká pozornosť sa kladie na bádanie jednotlivých osôb, ktoré majú židovský pôvod alebo pôsobili na území mesta Ružomberok v 19. a 20. storočí. Ich činnosť mala nielen regionálny, ale aj celoslovenský dosah. Skúmaním tejto idey sa najviac zaoberá Filozofická fakulta a podporujúca inštitúcia VEGA. Hlavnou riešiteľkou významného projektu je Iskrová Daniela.

Výskum prispeje k poznaniu regionálnej kultúry a histórií. Odstráni predsudky, ktoré sú vo vzťahu k židovským náboženským obciam. Projekt má už vďaka riešiteľom z Katedry religionistiky a náboženskej výchovy svoje prvé výsledky. Obsiahnuté sú v zborníku s názvom Významné židovské osobnosti mesta Ružomberok, ktorý vyšiel na pôde univerzity minulý rok. Výskumná práca bude zavŕšená na vedeckej konferencii prezentáciou a publikovaním zistených skutočností.

 

Sandra Šlacká

 Pridaj komentár