Rektor KU spomínal na zakladateľov univerzity

Omša za zosnulých je na univerzite tradíciou. Rektor ju nevynechal ani tento rok.

RUŽOMBEROK,5.11.2014- Katolícka univerzita v Ružomberku si pripomenala zosnulých členov a študentov univerzity. Omša sa slávila v univerzitnom Kostole sv. rodiny. Zúčastnili sa jej študenti, profesori a ľudia, ktorí poznali zosnulých. „Spomíname si na zosnulých členov nášho univerzitného spoločenstva. Pozývame sem aj rektora, aby bol tiež súčasťou tejto svätej omše a aby sme sa spoločne pomodlili za študentov aj ostatných členov univerzity,“ vyjadril sa Róbert Slotka, kňaz Univerzitného pastoračného centra.

Omšu slávil rektor univerzity Jozef Jarab. „Pri tejto príležitosti si spomínam hlavne na spoluzakladateľov tejto univerzity, ktorí už nie sú medzi nami. Pretože bez nich by táto inštitúcia nebola,“ povedal rektor. „Je to veľmi pekná príležitosť ukázať, ako škola drží spolu aj v takýchto chvíľach. Modlíme sa spoločne ako rodina a to je na tom to pekné, “ vyjadrila sa Monika, študentka pedagogickej fakulty.

Omša za zosnulých členov je tradíciou, ktorá sa na univerzite konala už piaty rok.

Lenka Farkašová Comments are closed here.