Rektor Trnavskej univerzity prednášal o konkordáte

DSC_3410

V utorok 11. marca 2014 v priestoroch UK KU prednášal rektor Trnavskej univerzity v Trnave (TU) Marek Šmid o zmluvných vzťahoch medzi katolíckou cirkvou a Slovenskou republikou.

Konkordát je bilaterálna medzinárodná zmluva uzatvorená medzi štátom a Svätou stolicou.  Šmid sa podieľal na vytváraní konkordátu, ktorý bol uzatvorený medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou v roku 2000. Svedomie by podľa konkordátu malo mať určité hranice.  SR uznáva každému právo uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad katolíckej cirkvi. „Každý by mal mať právo odmietnuť konanie, ktoré nie je zlučiteľné s jeho svedomím. Nikto nesmie byť donucovaním vedený k porušovaniu slobody vyznávania alebo prijímania iného náboženstva,“ vyjadril sa rektor Šmid.

Ochrana svedomia je podľa Šmidových slov „zabezpečená politickými dokumentmi“. V OSN je to Rada pre ľudské práva, v Európskej únii Charta základných práv EÚ a v každom štáte sa ochrana svedomia nachádza v ústave. „Sloboda svedomia je veľmi špeciálna a nedá sa nahradiť inými ľudskými právami,“ dodal Šmid.

Podľa Šmida by bolo najlepšie pre ochranu slobody svedomia vytvoriť osobitnú zmluvu.  Prichádza však aj s inými riešeniami. Napríklad navrhuje čiastkové úpravy ústavných alebo obyčajných zákonných noriem slovenského právneho poriadku alebo uzatvorenia obojstranných zmlúv s cirkvami, ktoré upravia podrobnosti.

Marek Šmid pracuje na TU od roku 1992, kedy začal ako vysokoškolský učiteľ. Na  TU pôsobí ako profesor v odbore ústavné právo, docent v odbore sociálna práca a od roku 2011 ako jej rektor. Od roku 2011 je predsedom Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo. Pápežom Jánom Pavlom II. mu bol v roku 2001 udelený Rád sv. Gregora Veľkého za rozvoj vzťahov medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou.Pridaj komentár