Rok 2013 prináša významné výročia

POPRAD, 17. marca …prišli k nám mnohí kresťanskí učitelia…učiac nás rozlične. Ale mi Sloveni sme prostý ľud a nemáme nikoho, kto by nás naučil pravdu a vyložil nám jej zmysel. Tak teda, vladyka, pošli nám učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru.

Odpoveďou kniežaťu Rastislavovi od byzantského cisára Michala III. boli solúnski bratia Konštantín a Metod. Rok 2013 je rokom, keď si Slováci pripomínajú 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 150. jubileum vzniku Matice slovenskej. V dôsledku toho je v priestoroch Podtatranskej knižnice umiestnená výstava s rovnakou problematikou. Návštevníci sa môžu orientovať podľa jednotlivých kľúčových historických udalostí.

Vierozvestcom sa okrem šírenia kresťanstva pripisuje autorstvo hlaholiky. Spísali ňou prvý preklad Biblie do slovanskej reči, pričom staroslovenčina sa stala jedným zo štyroch liturgických jazykov. Založili tiež centrum vzdelanosti na Rastislavovom hrade. Dôležitosť ich konania symbolicky pripomína byzantský dvojkríž v slovenskom štátnom znaku. Cyrilometodské dedičstvo priznáva i Preambula Ústavy Slovenskej republiky. Za patrónov Európy boli vyhlásení v roku 1980 Jánom Pavlom II.

Matica slovenská bola založená na podnet banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa. Stal sa jej prvým predsedom. O rok neskôr požiadal Svätú stolicu o dovolenie liturgicky sláviť slovanských apoštolov 5. júla. Dnes je dňom štátneho sviatku a pracovného pokoja.

Výstava prebieha v spolupráci s oblastným pracoviskom Matice slovenskej od 4. do 31. marca na náučnom oddelení knižnice.

Foto: autorkaPridaj komentár