S problémami na C-bloku bude pomáhať Rada ubytovaných študentov

Komunikácia medzi študentmi a vedením na C-bloku sa od nového roka zjednodušila. Záujmy študentov začala reprezentovať Rada ubytovaných študentov (RUŠ).

Riešenie problémov, ktoré trápia študentov na internáte C-blok, sa za posledný mesiac, zdá sa, zjednodušilo. Záujmy ubytovaných začala zastupovať RUŠ. Jej úlohou je pomáhať pri riešení problémov a nedostatkov, skvalitňovať ponúkané služby, ale aj kontrolovať dodržiavanie práv a povinností študentov. Rada má štyroch členov, ktorými sú Tomáš Žolna, Ondrej Štefanko, Maroš Fenik a Martin Ivanko.

K vymenovaniu členov došlo v  januári. „Problémy s ubytovanými študentmi sa nájdu vždy – od menej vážnych až po tie najzávažnejšie. V poslednom období však neevidujeme hrubé porušenia zo strany ubytovaných študentov, možno aj vďaka spolupráci so zástupcami RUŠ,“ uviedol samostatný referent Martin Piatko.

Od jej vzniku pribudli v spoločenských priestoroch niektoré vylepšenia. Do posilňovne boli zakúpené stroje a ďalšie pomôcky na cvičenie, pribudol aj pingpongový stôl. Zlepšilo sa vybavenie kuchynky na prvom poschodí, kde bola dokúpená elektrická rúra na pečenie. „Snažíme sa zabezpečiť mini chladničky na izby, o ktoré je veľký záujem. Študentom ZŤP by sa mali v blízkej dobe zakúpiť špeciálne pomôcky do kúpeľní a plánujeme aj ďalšie vybavovanie telocvične,“ priblížil člen RUŠ Ondrej Štefanko.

Rada ubytovaných študentov na internáte C-Blok je orgán študentskej samosprávy Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vymenovanie rady bolo zaužívané aj v predchádzajúcich akademických rokoch.

Katarína KonečnáPridaj komentár