Seminár projektu Vega v rodinnom prostredí

Ružomberok, 26.10.2011: Projekt VEGA pod záštitou Pavla Izraela zorganizoval seminár o socializačných a desocializačných vplyvoch médií na rodinné prostredie na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. „Hlavným cieľom projektu VEGA je urobiť analýzu mediálnych obsahov, teda zistiť, čo je v médiách ponúkané, čiže urobiť kvantitatívnu obsahovú analýzu.“, vysvetlil P. Izrael. Seminár otvoril 1. prorektor KU profesor Peter Olekšák svojim úvodným slovom. Počas seminára sa predstavovali výsledky predchádzajúcich výskumov a metodológie používanej na skúmanie mediálneho vplyvu na rodinné prostredie. Prezentácie prezentovali pedagógovia KU, čím vytvorili príjemné priateľské prostredie.Pridaj komentár