Slovensko si pripomenie nedožitú storočnicu Janka Silana

Slovenský kňaz, básnik a prekladateľ Janko Silan by sa 24. novembra 2014 dožil svojich 100. narodenín. Pri tejto príležitosti prebieha od novembra minulého roka Kultúrny rok Janka Silana.

Generálny vikár Spišskej diecézy Mons. Anton Tyrol vyhlásil Kultúrny rok Janka Silana  vo farnosti Važec 24. novembra 2013 a potrvá do 24. novembra 2014. Tento rok je teda predprípravou na oslavu Silanovho nedožitého jubilea.

Janko Silan prežil vo Važci veľkú časť svojho života a práve preto je hlavným organizátorom tohto podujatia Rímskokatolícky farský úrad Važec v spolupráci s okolitými farnosťami.

„Bol to geniálny básnik a zároveň kňaz. Predovšetkým obdivujem jeho poéziu, to, ako reagoval na ťažkú situáciu vo svojom živote aj v spoločnosti. Že si vždy zachoval vlastnú tvár počas komunistického útlaku. Je toho veľa, čo si od neho môžem zobrať nielen ja, ale aj celý slovenský národ,“ vysvetľuje súčasný správca farnosti Važec Cyril Hamrák.

Obsahom Kultúrneho roka Janka Silana sú podľa slov Cyrila Hamráka pravidelné mesačné stretnutia pri poézii Janka Silana vo Važci. Od januára sa okolo 24. dňa v mesiaci koná Večer Janka Silana. Začína sa sv. omšou a pokračuje kultúrnym programom v Diecéznom centre pre mládež vo Važci. „Počas týchto desiatich stretnutí chceme podrobne rozobrať celý jeho život a dielo. Tento kultúrny program vyvrcholí 24. novembra 2014. Sú pozvaní aj hostia, ktorí Janka Silana poznali a zaoberajú sa jeho literárnym dielom. Je to veľmi obohacujúce, pretože aj miestni veriaci, ktorí ho zažili, majú čo povedať o jeho kňazskom živote vo farnosti,“ dopĺňa správca farnosti.

Do programu sa zapojili aj Katolícka univerzita v Ružomberku (KU), Teologický inštitút KU v Spišskej Kapitule, Diecézny katechetický úrad a cirkevné školy spišskej diecézy.

 

Janko Silan, vlastným menom Ján Ďurka, sa narodil 24. novembra 1914 v Sile. Po skončení štúdia na gymnáziu v Nitre študoval v rokoch 1936-1941 teológiu v Spišskej kapitule. V tom istom roku bol aj vysvätený za kňaza. Svoje básne, ktoré písal už ako gymnazista, začal uverejňovať od roku 1933 v časopisoch. Vo svojej tvorbe čerpal z vlastných trpkých zážitkov, snažil sa definovať zmysel ľudskej existencie z kresťanského hľadiska. Svoju pozornosť venoval aj osudu človeka a básnika v rozličných životných situáciách a spolu napísal 17 diel. Zomrel 16. mája 1984 vo Važci.

 Pridaj komentár