Snažme sa mať srdce s ostrými hranami

     Pre mnohých len ďalšie obyčajné týždne, pre iných štyridsať dní čakania a odriekania. Aj takéto pohľady sa nám ponúkajú pri téme pôstneho obdobia.
Čas, pred Veľkonočnými sviatkami, prežíva a chápe každý inak. Niektorí sa snažia využiť posledné dni pred blížiacimi sa sviatkami v úplnej kontemplácií s Bohom, prípadne nájsť si aspoň viac času na modlitbu. Pre mnohých mladých ľudí je však aj toto obdobia spojené so zrieknutím sa rôznych zábav či diskoték. Nemusí to byť vždy len problém, ale aj obeta.
,,Pôst pre mňa osobne znamená začiatok krásneho a požehnaného obdobia, ktoré vyvrcholí Veľkou nocou. Je to čas, zmeniť sa, napraviť chyby, ktoré sú súčasťou nášho života. Čo sa týka môjho pôstneho predsavzatia, snažím sa nájsť si čo najviac času na modlitbu.´´ zdôraznila svoj postoj k pôstu študenta angličtiny Daniela.
Aj to je jeden z mnohých pohľadov na toto obdobie. Odriekanie niečoho čoho sa cez rok nemôžeme vzdať či práve častejšie otvorenie Svätého Písma. Pôst možno definovať aj ako čas prípravy. Prípravy seba na obdobie Veľkonočných sviatkov. Pre viacerých, však problém vzniká po skončení týchto dní. Koniec pôstu, koniec prípravy, koniec odriekania. Možno návrat k starým zvykom a občasnej modlitbe. ,, Raz mi niekto povedal: „Pôst znamená mať srdce ako hranol.´´ Keď spáchaš hriech, hranol sa začne otáčať, a tým, že má ostré hrany, bolí to. Tak ako by mal bolieť hriech. Keď sa to bude opakovať hrany sa zaoblia a hriech sa stane bežnou súčasťou nášho života. Nemyslím si, že toto by malo byť len cez pôst, ale celý rok , cely život by sme sa mali snažiť mat srdce, ktoré ma ostré hrany.´´ reagovala študentka Beáta. Práve toto môže byť pre viacerých z nás  problém. Ako sa nevrátiť k starému spôsobu života? Možno by sme sa mali pokúsiť zmeniť svoj postoj či správanie.
Ponúkajú sa nám rôzne riešenia. Či už formou modlitby, náboženskej literatúry alebo v rámci rôznych spoločenstiev, môže človek pokračovať vo svojich pôstnych aktivitách. Riešení je mnoho, treba chcieť zmeniť svoj život aj mimo pôstneho obdobia.
Obdobie pôstu sa trvá štyridsať dní. Začína sa Popolcovou stredou a vyvrcholí Veľkým piatkom, kedy si pripomíname smrť Ježiša Krista.

Mária GajdárováPridaj komentár