Študenti a diplomati riešili na konferencii svetové problémy

Na Modelovej konferencii budúcich diplomatov, tlmočníkov a žurnalistov sa diskutovalo o  svetových otázkach bezpečnosti a hospodárstva.

V aule Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) sa 27. marca konala už po siedmykrát Modelová konferencia. Organizátorom boli študenti a doktorandi Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA. Konferencia bola rozdelená na ekonomický panel zaoberajúci sa hospodárením s Arktídou,  a bezpečnostný, ktorý sa zameral na konflikty v Sýrii. Pozvanie prijali experti v danej problematike, ale aj diplomati z týchto krajín.

V časti konferencie zameranej na Arktídu diskutujúci riešili dva základné problémy: zachovanie nerastného bohatstva a aj pôvodného obyvateľstva, ich kultúry a zvykov. „Chceme chrániť mier, stabilitu, uchovať oblasť ako bezkonfliktnú, aby bola využívaná sloboda plavby cez toto územie,“ povedal Theodore Sedwick, veľvyslanec USA na Slovensku. Nórska veľvyslankyňa Inga Magistad sa skôr zamerala na ochranu prírodných zdrojov a ľudí: „U nás sa zasadzujeme o mierový prístup k ochrane životného prostredia a pôvodných obyvateľov, taktiež sa staráme aj o prevenciu využívania nerastných zdrojov.“ Experti aj diplomati sa zhodli na tom, že arktický región poskytuje jedinečnú možnosť, aby sa pokúsili zachovať špecifické rastlinné a živočíšne druhy.

Na diskutovanie o konflikte v Sýrii bol pozvaný veľvyslanec Arabskej republiky, bezpečnostný analytik z ministerstva obrany ale aj bývalý odborník zo slovenského veľvyslanectva  v Číne. Konflikt v Sýrii označili za konflikt storočia a po 2. svetovej vojne za jeden z najkomplexnejších. „O Sýrii je dôležité vedieť to, že to nie je konflikt medzi východom a západom. Je medzi Izraelom a zvyškom sveta,“ vysvetlil Ivo Samson, bezpečnostný analytik. Ďalej pokračoval v myšlienke, že sýrsky konflikt už v Európe stihol dozrieť a mali by sme byť suroví, a nezapájať zvyšok sveta do tohto konfliktu. Na otázku riešenia tohto konfliktu odpovedal veľvyslanec Arabskej republiky: „My v Egypte máme jasno. Máme však záväzky k Blízkemu východu. Sme proti vojenskej intervencii.“

V závere svojho príhovoru každý ocenil prácu študentov, prípravu veľmi komplexných dokumentov a celkovo vyzdvihli úroveň celej konferencie. Predsedníčka Modelovej konferencie Dagmara Haľamová zhodnotila celý projekt ako úspešný. „Išla by som do toho aj na budúci rok. Myslím, že študenti dali do toho všetko, čo mohli a vyplatilo sa im to,“ povedala Haľamová na tlačovej konferencii. Moderátorka časti o Arktíde Bianka Bittmanová to zbilancovala zo svojho pohľadu: „Mala som obrovskú trému. Bola to pre mňa zodpovednosť takto odprezentovať celý ročník. Aktívne som sa na to pripravovala dva semestre.“

Modelová konferencia je každoročný výstup študentov hospodárskej diplomacie. Pozývajú sa hlavne zahraniční diplomati a odborníci. EUBA cez tento projekt spolupracuje s viacerými slovenskými fakultami, medzi nimi aj s Filozofickou fakultou KU.

autor : Jakub FullaPridaj komentár