Študenti a vyučujúci môžu mesiac čerpať z databáz EBSCO

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku ponúka študentom využívať databázy EBSCO. Skúšobná doba trvá do 30. apríla.

EBSCO združuje viaceré databázy so širším aj špecifickým záberom. „V podstate sú to multiodborové databázy. Všetci naši študenti aj pedagógovia tam nájdu relevantné informácie, čo sa týkajú ich vedných odborov,“ uviedla vedúca Univerzitnej knižnice Katarína Matušková. EBSCO sprístupňuje plné texty časopisov, abstrakty, recenzie a bibliografické záznamy. Zameriava sa na spoločenské a humanitné vedy, vzdelávanie, ekonomiku, financie, manažment a medicínu.

Prístupné databázy pre Univerzitnú knižnicu sú tie, ktoré má Slovenská národná knižnica zalicencované zmluvou. Teda Academic Search Complete, Business Source Premier, Humanites International Complete, MEDLINE with Full Text. Podľa slov Matuškovej sa k momentálnym prístupným databázam dá pripojiť z IP adries Katolíckej univerzity, čiže zo všetkých fakúlt a taktiež z knižnice. „Každý skúšobný prístup sa nejako vyhodnotí a poskytovatelia nám dajú štatistiky, teda koľko bolo vyhľadávaní a stiahnutí. Na základe toho môžeme túto spätnú väzbu poskytnúť fakultám ak by si ju chceli predplatiť,“ dodala.

Do roku 2016 boli databázy EBSCO v rámci národnej licencie cez Slovenskú národnú knižnicu, ale potom bolo vyhlásené nové verejné obstarávanie. Prístupné ostali iba Business Source Complete a EconLit with Full text.Pridaj komentár