Študenti psychológie rozdávali objatia

Každý, kto bol v utorok v uliciach štyroch slovenských miest, mohol dostať objatie. A to úplne zadarmo!

Ružomberok, Trnava, Nitra a Bratislava boli mestá, v ktorých sa v utorok 6. mája rozdávali objatia. V Ružomberku to bolo približne 30 študentov psychológie, ktorí vyšli do ulíc na tretí ročník akcie Objatie ruší zajatie!.

„Cieľom akcie bolo, prirodzene, pokúsiť sa spríjemniť deň bežným obyvateľom miest. Na druhej strane dostať sa aj trošku viac do povedomia, že fungujeme ako asociácia zastrešujúca študentov psychológie,“ vysvetlil Adam Príkler, vedúci ružomberskej pobočky Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP), ktorý je zároveň aj členom výboru tejto asociácie a študentom psychológie na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

„Reakcie ľudí boli rôzne. Niektorí hanblivo prešli okolo so sklopeným zrakom, iní dokonca pohoršene odmietli. No ostatní sa úprimne potešili a objatie prijali. Najväčšiu radosť mali asi babičky, ktorým takýto kontakt zrejme chýbal,“ vyjadril sa študent psychológie.

V poradí tretí ročník Objatie ruší zajatie! je tento rok špecifický tým, že sa rozrástol o ďalšie mestá. Predošlé dva ročníky totiž prebiehali len v Ružomberku, pričom tento ročník sa akcia konala aj v ďalších troch mestách: Trnave, Nitre a Bratislave. Za príčinu Príkler uvádza to, že ich organizácia rastie a otvára nové pobočky.

 

SAŠAP je občianskym združením, ktoré zastrešuje študentov a absolventov psychológie na Slovensku. Jej cieľom je prepojiť študentov aj absolventov psychológie z rôznych katedier na Slovensku a podporiť tak výmenu informácií, podnietiť odbornú spoluprácu a diskusiu. Takisto je jej poslaním organizovať odborné akcie pre študentov a absolventov (prednášky, semináre, účasť na konferenciách, letné školy, medzinárodné výmeny), ako aj usmerňovať absolventov po skončení štúdia, informovať ich o špecializačných odboroch a možnostiach ďalšieho vzdelávania v odbore.

 

 Pridaj komentár