Študenti sa informovali o štúdiu v zahraničí na Pizzi v knižnici

Referát pre zahraničné vzťahy a mobility KU zorganizoval v stredu 20. februára
seminár pre záujemcov o štúdium v zahraničí. Prítomní boli aj absolventi zahraničných
pobytov a stáží. Podujatie sprevádzali doplnkové prezentácie a diskusie s občerstvením.

Medzi hlavné body programu seminára patrili rady o úspešnom zvládnutí pobytu v cudzine.
Informácie sa týkali spôsobu prihlasovania, výberu správnej partnerskej univerzity a živote v
neznámej krajine. ,,Erasmus ponúka veľa príležitosti, ktoré odporúčam využiť každému
študentovi. V ponuke nie je len štúdium na zahraničnej univerzite, ale i stáž,“ povedala
referentka pre mobility Miroslava Sekanová.

Súčasťou informačného seminára boli taktiež prezentácie študentov, ktorí majú skúsenosť s programom Erasmus. O svoje zážitky sa podelila študentka Tatiana: ,,Bola som na mobilite v Litve. Odporúčam
návštevy menších a menej známych krajín. Život v takomto krásnom a nenápadnom štáte
úplne zmenil môj pohľad na svet.’’ Zahraniční vysokoškoláci hovorili o dojmoch z pobytu na
Katolíckej univerzite v Ružomberku: ,,Slovensko je skvelé. Rovnaké pocity mám zo štúdia
na KU. Napredujem a objavujem svet,’’ uviedla študentka z Francúzska Delfi.

Poslednou časťou prezentácií bola téma zahraničnej praxe. Podľa stážistov je práca s
odborníkmi vynikajúcou šancou získať nové vedomosti a výhody v profesijnom živote.
,,Všetko sa začalo na Pizzi v knižnici. Chytila som sa možnosti a neľutujem. Pôsobenie v
rozhlase v Českej republike pre mňa znamená veľa. Práve vďaka tomu sa dnes môžem tešiť
viacerým pracovným príležitostiam,’’ doplnila absolventka stáže Michaela Melová.Pridaj komentár