Študenti vedú slovný turnaj

Ružomberok: Katolícka univerzita (KU) sa už dva mesiace teší z úspechov Debatného klubu. Po predstavení fungovania britskej parlamentnej debaty Ondrejom Shutzom, koordinátorom vysokoškolských debát Slovenskej debatnej asociácie (SDA), vzrástol záujem o vytvorenie klubu aj na KU.

 

Som veľmi rád a ďakujem Katedre politológie, hlavne pánovi Ivanovi Koniarovi za možnosť založiť a organizovať debatné stretnutia. Pevne verím, že vychováme kvalitných debatérov ktorí svojimi argumentačnými schopnosťami budú môcť reprezentovať univerzitu na diskusných turnajoch a že budú pripravení aj na bežnú prax,“ vyjadril sa zakladateľ klubu Lukáš Macák, študent prvého ročníka politológie. Debatné stretnutia fungujú na báze systému v britskej Snemovni reprezentantov. Študenti sú rozdelení na koalíciu a opozíciu, argumentačné schopnosti oboch skupín hodnotí speaker. Je volený širokým konsenzom a má za povinnosť udržiavať pravidlá diskusie. Rečníci majú tri minúty na predloženie svojich tvrdení a argumentov k vopred zadanej téme. Počas debaty sú povolené súhlasné i nesúhlasné prejavy oboch strán.

 

Stretnutia Debatného klubu prebiehajú každý pondelok v priestoroch Filozofickej fakulty KU. Študenti tak majú možnosť zapájať sa do diskusie, naučiť sa kriticky myslieť, správne argumentovať a zlepšiť si celkový rečnícky prejav.Pridaj komentár