Študentská umelecká činnosť nabrala rozmery stredoeurópskej súťaže

Ružomberok, 17. apríl 2012 – Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku organizuje v týchto dňoch deviaty ročník Študentskej umeleckej činnosti (ŠUČ).
Interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou sa okrem Slovákov aktívne zúčastnili študenti a pedagógovia klasickej hudby z Nemecka, Poľska i Česka.

Súťaž odštartovali mladí umelci v hre na klavír a organ. O záujme mladých ľudí, ktorí si vážia pravé umelecké hodnoty svedčí aj zvyšujúci sa počet súťažiacich. „Tento rok máme vyše šesťdesiat účastníkov, čiže každý rok to naberá väčšie a väčšie rozmery,“ uviedol Rastislav Adamko, vedúci Katedry hudby. Katolícku univerzitu úspešne reprezentovali štyria študenti.

Podľa slov Miriam Matejovej, jednej z organizátoriek, dosiahol tento ročník „zatiaľ najvyššiu úroveň“. Podobný názor zastáva aj Adamko: „Môžeme povedať, že úroveň stúpa. Podľa slov poroty je latka nastavená porovnateľne s hudobnými akadémiami, alebo vysokými školami hudobných a umeleckých smerov,“ a taktiež dodáva, že: „ nabrala rozmery stredoeurópskej súťaže pre študentov pedagogických fakúlt, ale aj hudobnovedných odborov, teda študentov ktorí sa priamo nevenujú umeleckej činnosti, ale je to súčasť ich štúdia.“ Na Slovensku je to v tomto zmysle jediná súťaž. „Podobná je v Čechách a ďalšia vznikla pod vplyvom našej súťaže v Poľsku,“ hodnotí vedúci katedry.

Krátko po vyhodnotení sa v Sieni rektorov na rektoráte KU uskutočnil koncert porotcov jednotlivých kategórií. Deväť umelcov predstavilo svoje umenie v speve, hre na klavír a organ. Potlesk publika ukázal, že aj dnešná spoločnosť si vysoko cení tento druh umenia.Pridaj komentár