T. Lonka: Jednota kultúr dobýja svet

Tomi Lonka rozprával na Katolíckej univerzite o kultúre, motivovaní zamestnancov či takzvanej kultúrnej adaptácii.

RUŽOMBEROK, 19. marca 2014 – V priestoroch Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa uskutočnila prednáška Tomiho Topana Lonka na tému Kultúrne rozdiely v obchodnej komunikácii.

Lonka vo svojom rozprávaní špecifikoval kultúru ako charakteristickú črtu pre konkrétnu skupinu ľudí, ktorá definuje spôsob, akým žijú. Tiež prezentoval svoje „motto“, že na čase strávenom v zahraničí a predchádzajúcich skúsenostiach záleží, z čoho podľa neho vyplýva, že poznanie pomáha zvládnutiu (kultúrnych) rozdielov. Rozprával aj o symptómoch takzvaného kultúrneho šoku: stres, depresie, frustrácie, neschopnosť riadiť vlastný život. Okrem iných sa vyjadril aj k téme budovania vzťahov v zahraničí: „Keď ste v Číne, správajte sa tak, ako sa správajú Číňania. Venujte svoj čas a energiu budovaniu vzťahov. A tiež je dobré predstaviť každého každému.“

Prednášku organizovala katedra anglického jazyka a literatúry, za ktorú sa k nej vyjadrila Jela Kehoe: „Samotná téma bola stavaná cielene pre študentov anglického jazyka pre komerčnú prax, pretože je to súčasť ich štúdia. Prednášku sprostredkovala naša študentka, za čo sme jej vďační.“

„Po minulé roky sme tu mali rôznych zaujímavých hostí a tento rok tu nikto taký nebol, tak som si povedala, že keď pracujem v Mondi a Tomi je môj bývalý šéf, prečo sa ho neopýtať, či by nechcel prednášať pre našu univerzitu. Viem, že  sama by som bola rada, keby mi niekto sprostredkoval takúto prednášku,“ povedala Silvia Karásková, študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia angličtiny pre komerčnú prax.

Tomi Topana Lonka je riaditeľ projektu RK3 (Regeneračný kotol 3), Mondi SCP, as. Ružomberok. Pochádza z Fínska a plynule rozpráva viacerými jazykmi: fínsky, švédsky, anglicky, nemecky, portugalsky, čínsky a ako sám povedal, trochu aj po slovensky.Pridaj komentár