Teológ Andrzej Dragula: „Každý má právo na vlastný jazyk viery.“

Medzi hosťami, ktorí prijali pozvanie Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) a viedli prednášky počas poslednej konferencie, bol aj poľský odborník na jazyk viery Andrzej Dragula.

RUŽOMBEROK (29.apríla 2014) – Poľský teológ a publicista Andrzej Dragula viedol presnášku Język wiary i niewiary (Jazyk viery a neviery) v rámci konferencie Božie posolstvo – ľudský jazyk; možnosti a hranice médií. Odborník na špecifiká religiózneho jazyka uviedol poslucháčov do problematiky chápania pojmu „jazyk viery“.   „Vzťahu medzi vierou a jazykom sa venujú  aj jazykovedci či filozofi, ale mňa zaujíma v tomto kontexte nie samotná lingvistická stránka, ale aký je vzťah jazyka a osoby, ktorá ho používa,“ vyjadril sa Dragula, ktorý sa otázke vzťahu medzi vierou a jazykom venuje dlhodobo.

Prednáška bola vedená v poľskom jazyku, čo spätne ľutuje jej iniciátor Rastislav Dluhý. Nazdáva sa totiž, že tak mohlo mnoho dôležitého recipientom uniknúť.  Dluhý bol tiež tým, ktorý Dragulu ohľadne prednášania v mene univerzity oslovil.  Podľa vlastných slov ho na Dragulovi  najväčšmi oslovilo to, že poľský teológ hovorí o viere nejednoznačne: „Dragula vytvoril pre cirkev hranice, ktoré sú široké. Zdá sa mi to sympatické, lebo v týchto jeho hraniciach si neraz nájdu miesto aj ľudia hľadajúci, váhaví.

Konferenciu zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty. Jej partnermi boli spoločnosť pre výskum a vzdelávanie ECREA Media and Religion TGW a Pápežská univerzita Santa Croce v Ríme. Šlo v poradí o štvrté sympózium z cyklu nábožensko-mediálnych konferencií. Prvú katedra zorganizovala v roku 2005, ďalšie v rokoch 2009 a 2011. Tohtoročnú konferenciu otvorila prednáška rumunského profesora Mihaia Comana v pondelok 28.apríla. Medzi pozvanými boli v tomto ročníku lingvista Jozef Mlacek, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa  Juraj Šúst, františkán  brat Filip či profesorka Opolskej univerzity Marzena Makuchowska.

„Prednáška ma oslovila. Som naozaj celkom rada, že som sa jej mohla zúčastniť, hoci spočiatku som sa obávala jazykovej bariéry. Nakoniec som však kontextu rozumela a viacero myšlienok ma naozaj oslovilo,“ vyjadrila sa študentka Františka.

Andrzej Dragula (1966, Lubsko) je rímskokatolíckym kňazom. Pôsobí ako riaditeľ Ústavu filozofie a teológie a je tiež vedúcim katedry  pastorálnej teológie, liturgie a homiletiky na szczecinskej univerzite.  Venuje sa aj publicistike, na svojom konte má napríklad tituly Ocalic Boga (Oklamať Boha, 2010), Copyright na Jezusa (Copyright na Ježiša, 2012) či Bluznierstwo (Rúhanie,2013).

zdroj fotografie: internetPridaj komentár