Teológ Bohdan Hroboň prednášal o Kralickej biblii

V rámci série prednášok Kolégia Katolíckej univerzity sa 18. februára v priestoroch univerzitnej knižnice uskutočnila prednáška Ako správne preložiť Bibliu?

 

Autor prednášky bol teológ Bohdan Hroboň, ktorý priblížil historický kontext vzniku Biblie. Ako luterán sa zameral viac na vznik a preklad Kralickej biblie, ktorú používajú evanjelici. Uviedol, že jedným z dôvodov pre zorganizovanie tejto prednášky bolo nedávne 400. výročie vydania prvého výtlačku Kralickej biblie. Jej prvé vydanie vyšlo v šiestich zväzkoch a bolo akousi matricou pre český a poľský preklad Biblie. Počas prednášky sa snažil poslucháčom priblížiť proces prekladu Biblie z iných jazykov a poukázať na najčastejšie chyby v prekladoch.

Nevyhol sa ani otázke vplyvu nových technológií na Bibliu a knihy vo všeobecnosti, ich digitalizáciu a rôzne mobilné aplikácie spojené s čítaním kníh. „Nevyužiť Bohom darovaný čas pre vzdelanie je veľkou chybou. V dnešnej dobe máme toľko možností, ako sa vzdelávať, preto by sme ich nemali premárniť,“ reagoval Hroboň a zároveň sám vyjadril nadšenie z možností, ktoré ponúka mladým tento svet.

Prednášku popretkávali skladby od Johanna Sebastiana Bacha, ktoré na husliach hral  Bohdan Hroboň sprevádzaný klavírnou hrou Svetlany Šudíkovej

Bohdan Hroboň sa narodil v roku 1968. V Košiciach vyštudoval výpočtovú techniku a pred-doktorandský program absolvoval na Luther Seminary v Minnesote. Momentálne pracuje ako riaditeľ Nadácie kresťanského vzdelávania a riaditeľ Biblickej školy v Martine. Prednáša na Žilinskej univerzite a diriguje rôzne cirkevné spevokoly.

Jakub FullaPridaj komentár