Toč sa, vrť sa, nemeškaj – taktovkou je vareška

Ako vyzerá obyčajná sobota vo vašej domácnosti? Ráno si urobíte raňajky, zalejete si kávu, potom trochu upracete, povysávate, utriete prach, prípadne uvaríte obed. Aby ste toto všetko zvládli, nepotrebujete návod, ani špeciálne školenie. U ľudí so zrakovým postihnutím je však situácia zložitejšia. Nevidiaci, alebo ľudia so zvyškami zraku majú často problémy so základnými činnosťami. Dôvodov, prečo je to tak je niekoľko. Buď nemali podnet sa niečo učiť, lebo ich rodičia nezaťažovali bežnými domácimi prácami, alebo nemali dostatok informácii o dostupných pomôckach či postupoch práce. Aj preto pre nich nezisková organizácia Stopka zrealizovala kurz sebaobsluhy. od 24. do 28. septembra sa v priestoroch Stopky n.o. zišlo šesť účastníkov, aby sa naučili nalievať, natierať, upratovať a variť.
Kurz sa začal prezentáciou kompenzačných pomôcok, ktoré môžu nevidiaci využívať. Jednou z nich je napríklad indikátor hladiny. Je to malá škatuľka s drôtikmi, ktoré sa pripevnia na pohár. Pri kontakte s tekutinou indikátor začne vydávať zvuk a tak nevidiaci vie, že pohár je už plný. Medzi zaujímavé pomôcky patrí taktiež prístroj na rozpoznávanie farieb, ktorý funguje veľmi jednoducho. Vstavanú kameru priložíte na tričko a hlas vám prezradí, akej farby je. Existujú aj ďalšie hovoriace pomôcky, ako napríklad hovoriaci teplomer, kalkulačka a osobná alebo kuchynská váha. Nevidiacim však často pomáhajú aj jednoduché vylepšenia. Medzi také patria aj takzvané bupony, ktoré sa dajú prilepiť na tlačidlá alebo nádoby. Takto si môže nevidiaci označiť dôležité alebo ťažko hmatateľné tlačidlá na kuchynskom zariadení a podobne.
Účastníci hodnotili tento pracovný víkend pozitívne. „Najradšej utieram prach, vysávam a upratujem veci v skrini,“ hovorí 17-ročná Lucia Szarköziová. Kristína Cesnaková pravidelne vykonáva domáce práce: „variť a upratovať som sa naučila na internáte a niečo ma naučila mamina. Sem som prišla preto, aby som sa naučila žehliť.“
Nezisková organizácia Stopka sídli na Námestí Andreja Hlinku v Ružomberku. Jej hlavným poslaním je pozitívne ovplyvňovať vzťah mladých ľudí k prírode a k druhým ľuďom. Stopka v minulosti pripravovala netradičné tvorivé dielne, už dvakrát sa zapojila do celoslovenského dňa dobrovoľníctva a úzko spolupracuje so Združením nevidiacej a slabozrakej mládeže.
Projekt Vareška bol finančne podporený z grantového programu Nadácie Orange. V rámci tohto projektu prebehlo niekoľko aktivít. Najprv to bolo vybavenie cvičnej kuchyne pomôckami pre zrakovo postihnutých a neskôr zaškolenie táborových inštruktorov, aby počas táborov mohli nevidiacim a slabozrakým pomôcť pri rôznych činnostiach. Vo finálnej fáze projektu prebehli kurzy pre zrakovo postihnutých. Nezisková organizácia Stopka má v pláne zaradiť medzi svoje služby aj individuálne kurzy, čo znamená, že ľudia s poruchami zraku sa budú môcť kedykoľvek naučiť, prípadne doučiť zručnosti, ktoré v bežnom živote nezvládajú.
Zvuk: Projekt vareškaPridaj komentár