Tolerovať alebo netolerovať. To je otázka

O zlých kresťanoch v crkvi, tolerancii a rešpektovaní prednášal dekan teologickej fakulty z Trnavy.

V cykle prednášok kolégia KU sa 18.marca predstavil jezuita Miloš Lichner. Cieľom stretnutia bolo prezentovanie názorov svätého Augustína o tolerancii tzv. zlých kresťanov vo vnútri Cirkvi. Lichner sa opieral o základné otázky, či je možné tolerovať netolerovateľné, koho tolerovať, aký je vzťah tolerancie a disciplíny a či vlastne patria hriešnici do Cirkvi.

„Augustiánsky korpus obsahuje veľké množstvo faktov o zlých kresťanoch. Cirkev sa každý deň ohýna pod náporom škandálov. Stávajú sa častejšie, lebo do Cirkvi vstupujú bezbožní, ktorých musíme tolerovať,“ povedal Lichner. Ďalej tvrdí, že keďže tolerancia je rešpektovanie a znášanie počínania si druhého, kresťan by mal byť tolerantný voči ostatným. Už pôvod slova tolerancia má negatívny charakter a znamená znášať jarmo. Lichner ďalej spomínal, že „udelenie slobody kresťanom spôsobilo, že už neboli mučeníci, ľudia ktorí trpeli, ale v stave mieru prinášali trpezlivé znášanie činnosti človeka, aj keď sa mi nepáčila“.

Taktiež sa zamýšľal, že s toleranciou súvisí aj trpezlivosť, ktorá je Božím darom. „Boh je trpezlivý voči hriešnikom, dáva im milosť a majú tiež právo byť v Cirkvi a byť tolerovaní,“ spomenul jezuita a dodal, „veď každý deň sme svedkami, ako sa kúkoľ stáva pšenicou a naopak“. V závere spomenul svoj obľúbený citát od svätého Augustína: „Ak hovoríte o Cirkvi, hovorte aj o dobrom aj o zlom.“

„Myslím si, že prednáška bola veľmi aktuálna. Zaujala ma téma, tak som sa na ňu rozhodla ísť a neľutujem. Je to dosť rozsiahla téma, a až na niekoľko odborných slov to bolo naozaj skvelé,“ zhodnotila prednášku študentka pedagogiky Paulína.

Miloš Lichner sa narodil v Martine, v roku 1992 nastúpil do rádu jezuitov v Trnave. Vyštudoval filozofiu a teológiu a za kňaza bol vysvätený v roku 2002. Vyučoval patristiku a dogmatickú teológiu a viedol odborné semináre z patrológie. Od októbra 2011 je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Jakub FullaPridaj komentár